15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

70. Status på straksaktivering - ultimo februar 2020

Udskriv

Sagstema

Straksaktivering af borgere tæt på arbejdsmarkedet.

Redegørelse

I henhold til Thisted Kommunes aktiveringsstrategi mødes jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, åbenlyst uddannelsesparate og uddannelseshjælpsmodtagere med et krav om straksaktivering ved første henvendelse i jobcentret. Som straksaktivering bruges virksomhedspraktik eller nytteindsats.

I tabellen nedenfor er medtaget de sager, som er opstartet mellem den 1. marts 2019 og den 29. februar 2020.

Der er i alt indgivet 123 ansøgninger om udbetaling af uddannelseshjælp af unge, der er vurderet åbenlyst uddannelsesparate. I 44 sager har der været straksaktivering.

På kontanthjælpsområdet er der i alt opstartet 218 sager, der er visiteret som jobparate. I 104 af disse sager har straksaktivering fundet sted.

Værd at bemærke ved tabellen er, at mange borgere ikke er i målgruppen for straksaktivering. Det skyldes blandt andet, at relativt mange sager bliver lukket inden for 14 dage.

Status på straksaktivering forelægges udvalget kvartalsvis.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik (sanktionering).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020