15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

75. Projekt Unges fællesskaber i en Corona-tid

Udskriv

Sagstema

Demokratour, Ungdomsuddannelserne og KulturRummet samarbejder om projektet "Beretninger fra unge i en Corona-tid".

Redegørelse

Projekt ”Unges beretninger i en Corona-tid” sætter fokus på unges demokratiske selvtillid og fællesskabers betydning i en tid med Corona-karantæner.

Projektet indebærer indsamling af beretninger fra unge om vigtigheden af fællesskaber i en helt særlig tid samt produktion af en plancheudstilling, som kan vises på uddannelsesinstitutioner, når samfundet engang igen åbner sig mod verden. Hensigten er at udvide jævnaldrendes horisont, ved at lade de unges egne fortællinger om vigtige samfundsspørgsmål i en helt særlig tid blive indsamlet og senere udstillet.

Målet med projektet er at klæde de unge på med så meget demokratisk selvtillid, at de fremover vil have lettere ved at deltage og blande sig i den demokratiske debat og tage del i de demokratiske fællesskaber.

Projektet har nedsat en styregruppe bestående af unge fra Demokratour og ungdomsuddannelserne. Styregruppen vil gennem fire uger indsamle unges oplevelser af, hvad fællesskaber betyder for dem i en tid med fysisk adskillelse. Beretningerne vil blive brugt i undervisningen. Udvalgte vil blive udgivet i lokale medier, og de samlede beretninger vil blive gemt for eftertiden. Udvalgte vil blive udstillet på ENIGMA- Museum for post, tele og kommunikation i København og indgå i den plancheudstilling, der også udstilles lokalt både på ungdomsuddannelserne og i KulturRummet.

På den anden side af Corona-pandemien forventes det, at der i samarbejde mellem Demokratour, KulturRummet, ENIGMA og ungdomsuddannelserne i Thisted afholdes et arrangement, hvor de deltagende unge mødes og viser deres beretninger frem.

Eventet med de fysiske fællesskaber skal dermed også være kontrasten til de distancerede digitale fællesskaber under Corona-tiden.

Samarbejdspartnerne til Demokratours projekt er:

 • ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation
 • KulturRummet/Thisted kommune
 • Thisted Gymnasium
 • Thisted Handelsgymnasium
 • Thisted Tekniske Gymnasium
 • Room of Solutions

Tuborgfondet har den 25. marts 2020 valgt at støtte projektet med 100.000 kr.

Projektbeskrivelse med budget samt tilsagnsskrivelse fra Tuborgfondet er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune støtter projektet gennem KulturRummet.
Der er derfor ikke ekstra udgifter forbundet med projektet for Thisted Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020