15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

67. Udarbejdelse af fornyet samarbejdsaftale

Udskriv

Sagstema

Udarbejdelse af ny samarbejdsaftale mellem Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri Thy/Mors, EUC Nordvest og Thisted Kommune.

Redegørelse

Den 25. marts 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen et forslag til en samarbejdsaftale mellem Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri Thy/Mors, EUC Nordvest og Thisted Kommune med gyldighed indtil 31. marts 2016. Samarbejdsaftalen er sidenhen blevet forlænget, men udløb den 31. oktober 2019. Beskæftigelsesafdelingen ønsker imidlertid at indgå en fornyet samarbejdsaftale, da forvaltningen har gode erfaringer med den tidligere samarbejdsaftale.

Vedlagt er et forslag til en fornyet samarbejdsaftale, hvor essensen er den samme som i den tidligere aftale. Eksempelvis er de overordnede formål stadig, at:

  1. Flere kvalificerede unge påbegynder en erhvervsuddannelse
  2. Der oprettes tilstrækkelig med praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne blandt virksomhederne i Thy
  3. Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse

Der er dog en enkelt væsentlig ændring i forslaget:

  • Aftalen har ikke en udløbsdato, men kan i stedet opsiges af parterne

Samarbejdsaftalen skal være medvirkende til en positiv erhvervsudvikling i Thisted Kommune gennem styrkelse af kompetenceniveauet i arbejdsstyrken. Intentionen er at sikre virksomhederne den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft - nu såvel som i fremtiden.

I samarbejdsaftalen er fokus rettet mod indsatser på ungeområdet med henblik på at styrke udbuddet af erhvervsfagligt uddannet arbejdskraft.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkender, at der arbejdes på at indgå en fornyet samarbejdsaftale med ovennævnte parter med udgangspunkt i vedlagte forslag.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020