15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

73. Musikskolens takster 2020/2021

Udskriv

Sagstema

Musikskolen under KulturRummet har indsendt forslag til takstblad for sæson 2020/2021.

Redegørelse

Den 29. april 2008 besluttede Thisted Byråd, at taksterne for fremtiden skal godkendes af det daværende Børne-, Familie- og Kulturudvalg, nu Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, som kulturområdet hører under.

Musikskolens ledelse har justeret taksterne for den kommende sæson 2020/2021.

Brugerbetalingen er som udgangspunkt justeret og afrundet til hele tal, og prisforskellen mellem soloundervisning på 20, 30 og 40 minutters undervisning er justeret således, at der opnås en rabat ved at vælge mere undervisningstid.

Derudover tilbydes der i næste sæson også undervisningstilbud i flere kulturfag, som Musikskolen har tilbudt siden sæson 2018/2019. Således er der tilføjet en pris på både billedskole, dramaskole og to forfatterskoler (aldersopdelt) for sæson 2020/2021.

Der er hidtil blevet givet søskenderabat og det vil der forsat være. Ved første barn betales der fuld pris ved et fag. Ved tilmelding af søskende gives der 50 % rabat ved første hold/fag. Rabatten er tænkt sådan, at der betales fuld pris for det dyreste fag (solofag), mens de øvrige fag vil opnå en rabat på 25%.

Med udvidelsen af de øvrige kulturfag blev der i sæson 2018/2019 indført flerfagsrabat på 25%. Denne fortsætter.

I den nuværende sæson er der i alt 83 elever, der går til flere fag:

58 elever går til 2 fag

18 elever går til 3 fag (heri tæller aspiranteleverne)

6 elever går til 4 fag (heri tæller fokuseleverne)

1 elev der går til 5 fag

Undervisningsåret er delt i to eller fire perioder. For at sikre progression og som middel til fastholdelse af eleverne, ændres reglerne for udmeldelse, så eleven ved udmeldelse betaler for den betalingsperiode, der er i gang. Denne løsning vælges, da det i højere grad fastholder eleven.

Ved framelding betales for den påbegyndte periode. Frameldelse skal ske senest 14 dage inden periodens udløb.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (se bilag).

Priserne afspejler, at Musikskolen ønsker, at eleverne tager flere fag, samt at der er øget fokus på samspilsfagene.

Retsgrundlag

Lov om Musik: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 med de ændringer der følger af §21 i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og §15 i Lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Elevbetalingen er en del af budgetgrundlaget for musikskolen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Musikskolens takster for 2020/2021 godkendes.

Beslutning

Udsat med henblik på at komme med forslag til hvordan der kan rekrutteres flere elever til Musikskolen. Optag til Musikskolen udsættes til 15. maj 2020.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020