15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

74. Status på de frie kulturmidler 1. kvartal 2020

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på de frie kulturmidler og bevillinger givet i perioden 1. kvartal 2020.

Redegørelse

Der er i perioden fra januar til marts 2020 givet følgende bevillinger fra de frie kulturmidler:

Sydthy Kunstforening

10.000 kr.

Musikcamp Thy

10.000 kr.

Søndags Sommersjov

75.000 kr.

Thy Vikingemarked

5.000 kr.

Vestervig Kirkemusikskole jubilæum

25.000 kr.

Den lille Vilde

20.000 kr.

Verdensballetten i Agger

50.000 kr.

Hertil kommer en bevilling givet i 2019

Den Kongelige Ballet i Nationalpark Thy (Tilskud givet tilsagn om i 2019)

50.000 kr.

Der er reserveret følgende i underskudsgarantier i 2020:

Doverodde Købmandsgårds venner: Beethoven koncertrække (Underskudsgaranti givet i 2018)

20.000 kr.

Fyrspillene i Sydthy

25.000 kr.

Verdensballetten i Agger

100.000 kr.

Bevillingerne er givet ud fra retningslinjerne for uddeling af de frie kulturmidler, som er aftalt med udvalget:

Retningslinjer for uddeling af Kulturmidler:

Hvad

 • Der gives kun tilskud til kulturelle formål.
 • Der prioriteres nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der prioriteres initiativer for, med og af børn og unge.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer – gælder dog ikke de faste tilskud.
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende – også af de frie kulturmidler.
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Gives der tilskud fra andre puljer i Thisted Kommune, vil det kunne påvirke muligheden for at få tilskud.
 • Foreningens/institutionens økonomi vil vægte i behandlingen af ansøgningen.

Hvem

 • Det er udelukkende foreninger eller institutioner, som kan søge om tilskud.
 • Kommunale og selvejende institutioner kan som udgangspunkt kun søge, hvis de indgår i samarbejde med andre.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Institutionen eller foreningen skal som udgangspunkt være hjemmehørende i Thisted Kommune.

Kriterierne for tilskud fra de frie kulturmidler er fastlagt gennem beslutning i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. november 2019.

Derudover tages der hensyn til den gældende kulturpolitik fra 2012 samt øvrig relevant lovgivning i den faglige vurdering af de enkelte sager.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Bevillinger og underskudsgarantier er anvist fra de frie kulturmidler.

Der er således bevilliget 245.000 kr. til udbetaling som tilskud. Der er ligeledes reserveret 145.000 kr. til underskudsgarantier i 2020.

Til rest på de frie kulturmidler er der i alt 210.000 kr. i 2020 pr. 24. marts 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020