Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Opgaver

Børne- og Familieudvalgets arbejde består i hovedpunkter af disse opgaver
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende undervisning, dagtilbud samt særlig støtte til børn og unge samt familie/anbringelse.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
  • opgaver vedrørende kommunens institutioner, fritidsanlæg m.v. og private og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område
  • drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.
 • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende
  • folkeskolen, ungdomsskolen og voksenundervisningen
  • voksenspecialundervisning
  • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • dagforanstaltninger for børn og unge
  • sundhedspleje, tandpleje og skolelæge
  • døgnforanstaltninger for børn og unge, bortset fra sager, hvis afgørelse ifølge lovgivningen er henlagt til Børn og Unge-udvalget
  • øvrige foranstaltninger i henhold til den sociale lovgivning for børn og unge under 18 år
  • fritidsforanstaltninger for børn og unge
  • idræt, - herunder eliteidræt
 • Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om evt. sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Strategi- og Økonomiudvalget, jfr. § 10, samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område anlægsprojekter, jfr. forretningsgang for kommunale byggerier. Udvalget fremkommer efter anmodning af Strategi- og Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Den præcise formulering af børne- og familieudvalgets opgaver kan du se i kommunens styrelsesvedtægt 
Se styrelsesvedtægten

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00