09. jun 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

109. Udkast til Strategi for særligt udsatte børn, unge og familier

Udskriv

Sagstema

Udkast til Strategi for særligt udsatte børn, unge og familier.

Redegørelse

Den 14. januar 2020 godkendte Børne- og Familieudvalget tids- og procesplan for udarbejdelse af Strategi for særligt udsatte børn, unge og familier.

Udvalget godkendte desuden, at strategien skulle have disse 5 overordnede temaer:

 • Tidlig opsporing og indsats
 • Forebyggelse
 • Fremskudte funktioner
 • Livsduelighed
 • Ressource og netværksinddragelse

Efterfølgende har en tværgående arbejdsgruppe arbejdet videre med strategien og fået input fra disse forskellige grupper:

 • Sektion for Myndighed og Familieindsatser
 • Sektion for Klub, Døgn- og Behandlingsindsatser
 • Sektion for Børnesundhed
 • Interview med unge udsatte borgere
 • Socialafdelingen
 • PPR
 • Skoleledere
 • Pædagogiske ledere på Dagtilbudsområdet
 • Område-MED Social
 • Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie
 • Område-MED Undervisning og Fritid

De mange forskellige input der er modtaget er alle indgået i udarbejdelsen af udkastet til strategien.

Høringsperiode

Ifølge tidsplanen skal strategien efterfølgende sendes i høring. Eventrulle indkomne bemærkninger vil herefter blive bearbejdet og eventuelt indarbejdet i det endelige udkast som sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget den 1. september 2020 samt endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 12. maj 2020

Afdelingschefgruppen Børne- og Familie den 3. juni 2020

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Område-MED Social den 16. juni 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 23. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udkastet sendes til høring i perioden 10. juni - 29. juni 2020.

Tidligere besluttet

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 12. maj 2020, pkt. 4:

Rikke Storgaard Toft orienterede om udkastet til strategien.

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie godkendte udkastet.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - 12. maj 2020:

Birgitte Breum Andersen, Katrine Kroghøj Sørensen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020