09. jun 2020

Deltagere:

  • Casper Søe-Larsen (I)
  • Jane Rishøj (A)
  • Mette Kjærulff (A)
  • Per Skovmose (C)
  • Søren Kanne Zohnesen (V)

112. Coronatiltag på folkeoplysningsområdet

Udskriv

Sagstema

Tiltag i forbindelse med af det folkeoplysende område under coronakrisen.

Redegørelse

I forbindelse med tiltagene omkring COVID-19 blev hele forenings- og aftenskolelivet lukket ned. Dermed blev der lukket ned for alle folkeoplysende aktiviteter.

Det betyder for mange foreninger færre kontingentindtægter, ligesom det på årsbasis vil komme til at betyde færre aktivitetstimer i 2020.

Under normale forhold kræves det, at der afvikles aktiviteter for, at Thisted Kommune udbetaler tilskud til medlemmer, lokaler og undervisning.

Aktivitet som foreninger og aftenskoler uforskyldt ikke har haft mulighed for at udøve i denne periode.

Det vil for mange foreninger og aftenskoler være en stor belastning at miste indtægter fra medlemmer og arrangementer og samtidig blive betydeligt beskåret i kommunalt tilskud.

Kulturministeriet har imidlertid offentliggjort en række nye tiltag som bl.a. omfatter hjælp til foreningslivet og aftenskolerne under Covid-19. Dette indebærer, at kommunerne får mulighed for at udbetale det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne må aflyses.

For at sikre at vi har et stærkt foreningsliv og fritidsfaciliteter samt aftenskoleområde efter coronatiltagene letter, foreslår Børne- og Familieforvaltningen, at der gøres brug af denne mulighed, så de budgetterede midler kan komme til udbetaling på trods af manglende aktivitet, og dermed understøtte hele det folkeoplysende område i Thisted Kommune.

Dermed vil foreningerne fortsat kunne modtage lokaletilskud og medlemstilskud minimum svarende til det, de modtog i 2019. Ligesom de ville kunne modtage betaling for planlagte og budgetterede aktiviteter i regi af foreningsSFO. På samme måde vil aftenskolerne fortsat kunne modtage lokaletilskud samt tilskud til undervisning.

Retsgrundlag

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om budgetterede tilskud holdes det indenfor eksisterende budgetramme.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker at forvaltningen oplyser, at det budgetterede tilskud kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gøres brug af muligheden for at udbetale de budgetterede tilskud til folkeoplysningsområdet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020