09. jun 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

108. PwC giver status på analyse af Børne- og Familieområdet

Udskriv

Sagstema

PwC giver status på analysen af Børne- og Familieområdet.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev det vedtaget at der skulle gennemføres en analyse af Børne- og Familieområdet.

Forvaltningen udarbejdede efterfølgende et kommissorium for analysen. Kommissoriet blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 3. december 2019.

Ifølge kommissoriet skal analysen have fokus på følgende temaer:

 • Optimering af drift på kort og lang sigt.
 • Serviceniveau - fokus på kvalitet og faglighed.
 • Bygningsmæssig kapacitet.
 • Tilbud overfor børn, unge og familier.

Inden for disse temaer skal analysen fokusere på nedenstående områder:

 • Høj faglig kvalitet - faglige resultater, trivsel, læring, det faglige læringsmiljø.
 • Bygninger, herunder gennemgang af bygninger og arealer der kan nedrives, eller bygninger der kan udvides med henblik på et rationale.
 • Bedst mulig udnyttelse af ressourcerne.
 • Ledelse og administration.
 • Ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet.
 • Sikring af at vi fortsat har fokus på tidlig forebyggelse over for sårbare børn og unge.
 • Den demografiske udvikling - det i et perspektiv for antallet af 0-16 årige.

Analysen skal vise, hvordan området ser ud i dag og sammenligne med andre relevante kommuner. Derudover skal analysen gennemgå økonomien og komme med anbefalinger, som sikrer bæredygtighed på lang sigt. Endelig skal der være fokus på, om man kan opnå synergi ved at arbejde på tværs af områder, særligt i forhold til social- og sundhedsområdet.

PwC har fået til opgave at gennemfører analysen og er i samarbejde med forvaltningen i gang med at indsamle data.

Mette Lindgaard fra PwC deltager i mødet via Teams fra kl. 15.30 og giver en status på processen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020.

Område-MED Dagtilbud, Integration, PPR og Familie den 23. juni 2020.

Område-MED Undervisning og Fritid den 23. juni 2020.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at status drøftes og evt. input gives til PwC.

Beslutning

Sagen udgår.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020