09. jun 2020

Deltagere:

  • Casper Søe-Larsen (I)
  • Jane Rishøj (A)
  • Mette Kjærulff (A)
  • Per Skovmose (C)
  • Søren Kanne Zohnesen (V)

111. Orientering om Børnekulturnatten i Thy 2020

Udskriv

Sagstema

Orientering om Børnekulturnatten i Thy, som afholdes den 11. september 2020 med temaet "Porten til Eventyr".

Redegørelse

Årets Børnekulturnat bliver den 20. i rækken og løber af stablen fredag aften den 11. september 2020 i Thisted by. En bred vifte af foreninger og institutioner samarbejder om at åbne deres døre for børn mellem 4 og 12 år og deres familier for at vise byens kulturelle muligheder til et brag af en aften i børnehøjde.

Børnekulturnatten er et fælles projekt for så forskellige aktører som museet, spejder- og FDF-grupperne, pædagoguddannelsen, kirken, musikteateret, Thisted Teaterkreds, biografen, og KulturRummet med biblioteket, musikskolen, Plantagehuset og Christiansgave. Kultur og KulturRummet er tovholder for Børnekulturnatten, der dermed også varetager PR, kommunikation og overblik over de mange aktiviteter og aktører, der alle bidrager til planlægningen. Arbejdet med Børnekulturnatten samler derfor såvel frivillige, mindre foreninger, selvejende institutioner og kommunale kulturaktører i et fællesskab om både at skabe rammerne og afvikle Børnekulturnatten.

Temaet i år er "Porten til Eventyr" og er udviklet af 5. klasses elever på Hanstholm Skole i samarbejde med Billedskolen i KulturRummet. Her har eleverne arbejdet med tryk og farver, og billedet, som bærer årets tema, indeholder både broer, bjerge, byer og en luftballon.

En håndfuld børnejournalister har været på opdagelse under sidste års børnekulturnat, hvor temaet var ”Fantasiens Øje”. Børnene har samlet deres oplevelser i en lille film, som man kan se på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CqZtk2UjLb0&feature=youtu.be

KulturRummet vil igen i år stå for at hverve en ny omgang børnejournalister. Med dokumentation af børnenes oplevelser set og filmet med børnenes egne ’øjne’ bringes børnene selv også på banen som vigtige medskaber af Børnekulturnatten. En tanke der i arbejdsgruppen fortsat arbejdes på at videreudvikle.

Siden 2016 afholdes "Mød en kunstner" som temauge i uge 37 i dagtilbud og skoler, hvor professionelle kunstnere sammen med børnene udforsker årets børnekulturnatstema. Uge 37 skaber på den måde en optakt til Børnekulturnatten, så tilbuddet om en æstetisk oplevelse når alle elever og ikke kun de familier, der deltager i Børnekulturnatten. Optakten med et kunstnerforløb på én dag tilbydes til alle kommunale dagtilbud og skoler, hvor kunstnerne møder børnene i deres vante rammer med henblik på at skabe en række oplevelser med afsæt i æstetiske læreprocesser. Således får børn decentralt i kommunen også en kunstnerisk og lærerig oplevelse, selvom de måske ikke har mulighed for at deltage i børnekulturnatten i Thisted by.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Børnekulturnatten i Thy finansieres i dag på følgende måde:

  1. Alle deltagende foreninger og institutioner afholder selv udgifterne til deres egne aktiviteter.
  2. Fællesudgifterne til fredag aften dækkes af kommunen, hvor der er afsat op til 14.000 kr. under de faste tilskud til formålet. Fællesudgifter dækker eksempelvis køb af fakler eller transportudgifter til bus, som kører i pendulfart mellem Thisted midtby og UCN.
  3. Forløbet "Mød en kunstner" i uge 37 finansieres delvist gennem en fast bevilling fra skole- og dagtilbudsområdet samt hjemsøgte eksterne midler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020