CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Strategier og handleplaner

I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra et begrebshierarki: vision - politik - strategi - handleplan. En strategi fastsætter hvad der i Thisted Kommune vil blive gjort for at indfri de politiske målsætninger, som fremgår af kommunens politikker.

Politiske strategier

Til hver af vores otte overordnende politikker hører en række strategier og handleplaner. Dem finder du herunder

Under Politik for administration og personale finder du:

Digitaliseringsstrategien 2019-2022

Informationssikkerhedsstrategien 2020-2021

Til Politik for sårbare voksne og ældre hører følgende:

Strategi for mennesker med demens

Strategi for rehabilitering og velfærdsteknologi

Strategi for værdighed (Thisted Kommunes værdighedspolitik)

Under Politik for børn og familiers velfærd hører disse strategier til:
Strategi for særligt udsatte børn, unge og familier

Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet


Strategi for sammenhængende læring og trivsel

Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde

Øvrige strategier og handleplaner

Befolkningsprognosen 2017-2032 Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal og kommunens alderssammensætning. Og prognosen for 2017 og frem er klar - vi bliver lidt færre, lidt ældre, men stadig spredt geografisk - også de næste mange år vil vi have en struktur med mange landsbyer/mindre byer. 

Læs befolkningsprognosen 

Beskæftigelsesplan

Strategi for beskæftigelsesindsatsen, handleplan for beskæftigelsesindsatsen 2020 samt handleplan for sygedagpengeområdet oktober 2019

Indkøb- og udbudsstrategi

Vores strategi for indkøb og udbud er relevant for dig som er, eller gerne vil være, leverandør til Thisted Kommune.
Læs indkøbs- og udbudsstrategi

Det kan også være relevant for dig at læse vores informationsfolder "Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune".

Strategiplan 2017-2019 for Teknik & Erhverv

Strategiplanen for Teknik & Erhverv skal skabe synlighed, ensartethed og sammenhæng mellem overordnede visioner og mål og de konkrete fremtidige handlinger i Teknik & Erhverv.
Læs strategiplanen

Aftaler

Styringsaftale på det sociale område
Læs aftalen for 2014                   Læs aftalen for 2015

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00