Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Medlemmer og opgaver

Thisted Kommunes øverste politiske ledelse er kommunalbestyrelsen, der har 27 medlemmer. Kommunalbestyrelsen blev valgt til kommunalvalget 21. november, 2017.

Den samlede kommunalbestyrelse samt kommunaldirektør Ulrik Andersen

Kommunalbestyrelse og udvalg

Kommunalbestyrelsen har nedsat et Økonomiudvalg, fire stående udvalg samt to rådgivende udvalg - også kaldet §17 stk 4 udvalg.

  • Børne- og Familieudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget
  • Erhvervs-, Arbejdsmarked- og Kulturudvalget
  • Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
  • Udvalget for sammenhængende anlæg
  • Udvalget for koordineret børne- og ungeindsats

Læs mere om opgaverne og medlemmerne af de enkelte udvalg

Møder i kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsesmøderne er offentlige og bliver afholdt den sidste tirsdag i hver måned,  kl. 19.00 i mødesalen på rådhuset i Thisted. Alle er velkomne til at overvære sager, som er på den åbne dagsorden.

Møderne i de politiske udvalg er lukkede, men du kan finde dagsordner og referaterne fra møderne under hvert udvalg.

Dagsordener og referater til Kommunalbestyrelsen

Under hvert udvalg kan du finde dagsordener og referater fra 2017 og fremad. Både dagsordener og referater bliver offentliggjorte løbende i takt med møderne finder sted. Du kan tilmelde dig vores abonnementsordning og få en mail, når nye referater og dagsordener er tilgængelige.

Se dagsordener og referater fra Kommunalbestyrelsens møder

Arkiv

Dagsordener fra før november, 2017 finder på vores arkiv, Web Dagsorden: Der har du adgang til dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg før tidligere end 2017, inklusiv åbne bilag til de forskellige sager. Gå til referat-arkiv (Web Dagsorden) 

Medlemmer

Herunder kan du se medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Hver person er desuden medlem i et politisk udvalg. Du finder også kontaktoplysningerne på hvert enkel medlemmer Vi skal gøre opmærksom på, at mail til kommunalbestyrelsens medlemmer ikke anses som modtaget af Thisted Kommune. Dette gælder dog ikke mail til borgmester.

Skal du bruge billeder af kommunalbestyrelsens medlemmer, finder du dem her: billeder af medlemmerne i kommunalbestyrelsen

Vederlagene pr. 1. januar 2018 for hvervet som kommunalpolitiker


Se vederlagene pr. 1. januar 2018 for hvervet som kommunalpolitiker ved at klikke her.


Ulla Vestergaard (S), borgmester
Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Telefon: 24 29 28 27
E-mail: uve@thisted.dk
     
Niels Jørgen Pedersen (V)

Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Telefon: 40 93 17 18
E-mail: njpe@thisted.dk
     
 Lene Kjelgaard Jensen (C)
Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Telefon: 24 26 52 50
E-mail: lekj@thisted.dk
     
Ida Pedersen (S)   Ida Pedersen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Telefon: 20 34 12 51
E-mail: iped@thisted.dk
     
Mette Kjærulff (S)   Mette Kjærulff (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon: 28 40 24 38
E-mail: mettek@thisted.dk
     
Ib Poulsen (O)
  Ib Poulsen (0)
Medlem af Økonomiudvalget, folketingsmedlem
Telefon: 24 76 37 08
E-mail: ibpo@thisted.dk
     
 Henning Holm (A)   Henning Holm (A)
Medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 23 43 34 39
E-mail: heho@thisted.dk
     
Peter Sørensen (O)
  Peter Sørensen (C)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Telefon: 20 34 12 88
E-mail: pets@thisted.dk
     
Jens Kr. Yde (C)   Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 24 24 74 22
E-mail: jky@thisted.dk
     
Joachim Kjeldsen (Å)   Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 20 12 13 46
Email: jpk@thisted.dk
     
Peter Skriver Nielsen (S)   Peter Skriver Nielsen (A)
Næstformand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 61 65 59 02
E-mail: psn@thisted.dk
     
Jane Rishøj (S)
Jane Kær Rishøj (A)
Næstformand for Børne- og Familieudvalget
Telefon: 20 13 57 19
E-mail: jkri@thisted.dk
     
Søren Kanne Zohnesen (V)

Søren Kanne Zohnesen (V)
Medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 20 61 66 61
E-mail: skz@thisted.dk
     
Torben Overgaard (C)
Torben Overgaard (C)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Telefon: 51 32 63 49
E-mail: ton@thisted.dk
     
Peter Larsen (V)
 
Peter Larsen (V)
Formand for Børne- og Familieudvalget
Telefon: 25 10 17 94
E-mail: petlar@thisted.dkPer Skovmose (C)
Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon: 20 34 10 72
E-mail: psk@thisted.dk
     
Kaj Kirk (O)   Kaj Kirk (Uden for parti)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 40 96 48 51
E-mail: kki@thisted.dk

       
Morten Bo Bertelsen (SF)    Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 21 65 81 64
E-mail: mbb@thisted.dk

Peter Uno Andersen (S)   Peter Uno Andersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Telefon: 23 38 33 86
E-mail: puan@thisted.dk
     
Casper Søe Larsen (I)   Casper Søe Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Telefon: 51 37 73 15
E-mail: csl@thisted.dk

       
Kristian Tilsted (V)   Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 51 54 65 21
E-mail: kt@thisted.dk
     
Henning Gregersen (A)   Henrik Gregersen (V)
Næstformand for Social- og Sundhedsudvalget
Telefon: 24 22 99 29
E-mail: hgr@thisted.dk 
     
Jens Otto Madsen (Ø)   Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Telefon: 23 26 12 78
E-mail: jom@thisted.dk
Jørgen Andersen   Jørgen Munk Andersen (C)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Telefon: 21 46 58 26
E-mail: jman@thisted.dk 
     
Esben Oddershede (V)   Esben Oddershede (V)
Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Klitmøllervej 88, 7700 Thisted
Telefon: 22 17 51 82
E-mail: eo@thisted.dk
     
Preben Holler (S)   Preben Holler (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Telefon: 23 23 28 32
E-mail: pho@thisted.dk
     
Preben Dahlgaard (S)   Preben Dahlgaard (A)
Næstformand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Telefon: 30 25 22 74
E-mail: pbd@thisted.dk

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00