09. okt 2018

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

175. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

176. Budget 2019 (-22) - 2. behandling

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af ændringsforslag fra medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, godkendelse af valg mellem selvbudgetteret- og statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt godkendelse af den kirkelige udskrivningsprocent.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 18. september 2018, at Direktionens forslag til budget 2019 (-22) gik videre til 2. behandling, og i den efterfølgende periode og frem til mandag den 1. oktober 2018 klokken 12 har medlemmerne af Kommunalbestyrelsen derfor kunne fremsendte ændringsforslag til forslaget.

De indkomne ændringsforslag fremlægges til godkendelse.

Hovedtallene for det samlede budgetforslag, som det ser ud inden behandlingen af ændringsforslagene, fremgår nedenfor.

De indkomne ændringsforslag er bilag på sagen.

Valg mellem selvbudgetteret- og statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Med afsæt i Økonomisk Redegørelse pr. august 2018 forventer regeringen et lidt lavere skøn over væksten i skattegrundlaget frem til 2019 for kommunerne under ét. Det nye skøn medfører et potentielt tab ved selvbudgettering i 2019 på ca. 100 mio. kr. for kommunerne under ét sammenlignet med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Konkrete beregninger for Thisted Kommune - som følge af de nye vækstskøn - viser et tab på yderligere ca. 2,2 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

Det er Center for Økonomi og Løns klare anbefaling, at kommunen fastholder valget på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Den kirkelige ligning

Thisted og Sydthy Provstier har fremsendt budgetter med lokale kirkelige udgifter på 77,2 mio. kr. Udgifterne medfører en kirkeskat på 1,27 procent, hvilket er en nedsættelse på 0,01 procentpoint i forhold til 2018. Med det fremsendte budget øges kirkens tilgodehavende ved kommunen med 58.000 kr. fra forventet 9.000 ved udgangen af 2018 til 67.000 kr. ved udgangen af 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 36-39 og Lov om Folkekirkens økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 3. oktober 2018

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der træffes beslutning om de indkomne ændringsforslag.

2. Skatteprocenten holdes uændret på 25,5 procent.

3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23,75 promille.

4. Kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

5. Kirkeskatten sænkes med 0,01 procentpoint, sådan den bliver på 1,27 procent.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 3. oktober 2018, pkt. 203:

Ved tidsfristens udløb mandag den 1. oktober kl. 12.00 er der modtaget èt underskrevet forslag. Det af alle partier underskrevne budgetforlig og indstilling 2-5 indstilles til godkendelse og sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen