27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

69. Ansøgning om gældseftergivelse fra Vestervig Håndværker- og Borgerforening

Udskriv

Sagstema

Vestervig Håndværker- og Borgerforening ansøger om gældseftergivelse af rente- og afdragsfrit lån alternativt en forlængelse af rente- og afdragsfriheden.

Redegørelse

Vestervig Håndværker- og Borgerforening har sendt ansøgning til Thisted Kommune om gældseftergivelse af rente- og afdragsfrit lån for en 10-årig periode, på 1 mio. kr.
ydet af Thisted Kommune i 2011 eller alternativt en forlængelse af rente- og afdragsfriheden for 10 eller 20 år.

Vestervig Håndværker- og Borgerforening fik tilbage i 2011 ydet et rente- og afdragsfrit lån på 1 mio. kr. af Thisted Kommune til støtte til køb af Tinghuset i Vestervig, beliggende Klostergade 36, Vestervig. Rente- og afdragsfriheden på lånet blev begrænset til 10 år og ved udløb skulle afdragsperioden og renten fastsættes efter forhandling. Lånet blev dengang givet på betingelse af, at renoveringen og den efterfølgende drift af Tinghuset var Thisted Kommune uvedkommende, der ikke kunne ske afhændelse af bygningen til anden side uden Kommunalbestyrelsens godkendelse samt, at Vestervig Håndværker- og Borgerforening forpligtedes til vedvarende at holde bygningen i god stand.

Vestervig Håndværker- og Borgerforening har nu indsendt ansøgning i forbindelse med udløb af lånet. I ansøgningen fremhæver foreningen, at de ved hjælp af fondsmidler har renoveret hele bygningskomplekset for ca. 2 mio. kr. således bygningen kan anvendes til kulturhus samt ”Fængsels- og retshistorisk museum”. Vestervig vil herved få et turistmæssigt trækplaster samt samlingssted for diverse kulturarrangementer. Foreningen oplyser i ansøgningen, at de har løbende vedligeholdelsesudgifter på gennemsnitlig 30.000 kr. årligt samt årlige udgifter på cirka 42.000 kr. til varme, el, forsikring, m.v. Der har været indtægter fra udstillede kunstnere, mindre arrangementer samt en årlig fængselskoncert. Indtægterne har kunnet dække 75% af udgifterne, og de resterende 25% er blevet dækket af et tilskud på 150.000 kr. modtaget fra Vestervig Byfornyelse ApS for 8 år siden, der løbende er brugt af.

Vestervig Håndværker- og Borgerforening har indsendt regnskab for 2020, der er godkendt af bestyrelsen, men på grund af Covid-19 er der endnu ikke afholdt generalforsamling. Resultatet for 2020 viser et underskud på ca. 85.000 kr. Til sammenligning balancerede resultatet i 2019. Underskuddet i 2020 skyldes primært manglende indtægter fra bl.a. Klostermarked i 2020 samt manglende entreindtægter fra koncerter i Tinghuset. Foreningen er anmodet om at indsende budget, men oplyser, at de ikke udarbejder budget.

Vestervig Håndværker- og Borgerforening oplyser, at de ikke har haft økonomisk mulighed for at spare op til indfrielse af lånet på 1 mio. kr., og de ansøger derfor om:

1. Eftergivelse af gælden på 1 mio. kr.
2. Eller alternativt at rente- og afdragsfriheden forlænges med 10 eller 20 år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten .

Økonomiske konsekvenser

Hvis ansøgningen imødekommes med eftergivelse af gælden på 1 mio. kr., får Thisted Kommune ikke tilført 1 mio. kr. til kommunekassen. Hvis rente- og afdragsfriheden forlænges med 10 eller 20 år, vil tilbagebetalingen tilgå kommunekassen senere end tidligere besluttet.

Andre konsekvenser

Teknik-, Erhverv og Beskæftigelsesforvaltningen er forelagt sagsfremstillingen og har intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Thisted Kommune imødekommer ansøgningen fra Vestervig Håndværker- og Borgerforening med 10 års forlængelse af rente- og afdragsfriheden.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 73:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021