27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

65. Udpegning til bestyrelsen i Destination Nordvestkysten

Udskriv

Sagstema

Udpegning af nyt medlem til Destination Nordvestkystens bestyrelse.

Redegørelse

Niels Jørgen Pedersen har ønsket at udtræde af bestyrelsen for Destination Nordvestkysten, hvorfor der skal ske en ny udpegning.

Ledelsessekretariatet foreslår, at suppleant Ulla Vestergaard indtræder i bestyrelsen i stedet for Niels Jørgen Pedersen. Ligeledes indstilles Preben Dahlgaard til ny suppleant for bestyrelsen.

Retsgrundlag

Vedtægter for Destination Nordvestkysten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

 1. Ulla Vestergaard indtræder som nyt medlem af Destination Nordvestkystens bestyrelse.
 2. Preben Dahlgaard erstatter Ulla Vestergaard som ny suppleant.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. april 2021, pkt. 59:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021