27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

73. Deltagelse i Danmarks vildeste kommune

Udskriv

Sagstema

Beslutning om Thisted Kommune skal deltage i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune", som Miljøministeriet har inviteret alle danske kommuner til at deltage i.

Redegørelse

For at sætte fokus på og understøtte kommunernes indsats for øget biodiversitet har Miljøministeren udskrevet en konkurrence om at blive "Danmarks Vildeste Kommune", hvor kommunerne opfordres til at igangsætte tiltag på kommunale og private arealer og formidle indsatserne for den vilde natur og biodiversitet - se bilag.

Med udgangen af 2022 kåres Danmarks vildeste kommune, hvor hovedpræmien er 1 mio. kr. fra Den Danske Naturfond til gennemførelse af et naturprojekt. I løbet af projektperioden vil Morten DD og Frank Eriksen (Bonderøven) sammen med et TV hold besøge de kommuner, der har de vildeste projekter. I 2023 sendes en udsendelse på DR om konkurrencen, hvor de bedste, vildeste og mest nytænkende tiltag vises. Konkurrencens dommerpanel består af Miljøminister Lea Wermelin, Morten DD og Frank Eriksen.

Det er et krav, at de tilmeldte kommuner undervejs i processen, formidler indsatsen via en hjemmeside, og at tiltagene lægges på Miljøministeriets nyoprettede side www.dkvild.dk,

Konkurrencens fokus er:

Store projekter, Vedvarende projekter/tiltag, Intelligente løsninger og Nytænkning/Nye samarbejder samt borgerinddragelse og formidling.

Thisted Kommune er Danmarks største naturkommune målt på areal registreret natur, med deltagelse i denne konkurrence kan vi gøre dette mere synligt i hele landet og skabe ejerskab og stolthed hos vores borgere og erhvervslivet.

Thisted Kommunes indsats er tænkt baseret på en handleplan med tre indsatser for Natur og Biodiversitet:

 1. Formidling og synliggørelse af tiltag og indsatser for at øge biodiversiteten
 2. Indsatsen for den vilde natur
 3. Skole – og undervisningsområdet.

Indsatserne skal løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsgrene og i samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger. Vi bestemmer selv ambitionsniveau samt hvilke indsatser, vi vil arbejde med som kommune.

Konkurrencen skal ikke forveksles med Natur på tværs i Nordjylland, Wild Life osv.

Thisted Kommune er tilmeldt konkurrencen med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke pt. idet der fremsendes en bevillingssag til senere beslutning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune tilmelder sig "Danmarks vildeste kommune" konkurrencen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 99:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. april 2021, pkt. 71:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 79:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Casper Søe-Larsen stemte imod.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021