27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

78. Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Sydhavnen, Thisted

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb ved Sydhavnen i Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2019 at acceptere salg af byggefeltet på Sydhavnen til HBJ Projektudvikling. Thisted Kommune skal etablere de omkringliggende offentlige arealer ved Sydhavnen.

HBJ Projektudvikling opstarter byggeriet februar 2021 med forventet færdiggørelse til sommeren 2022. De omkringliggende offentlige arealer i form af promenade, gårdrum og parkering koordineres og udføres i samarbejde med HBJ Projektudvikling, så arealerne er færdige parallelt med byggeriet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2019 et projektforslag til 24,1 mio. kr. (se bilag 1), som blev afsat som et rådighedsbeløb og gav på daværende tidspunkt en anlægsudgiftsbevilling på 7,9 mio. kr.

For at kunne anlægge de omkringliggende offentlige arealer i takt med byggeriet er det nødvendigt at fremrykke de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2021-2024 er der på investeringsoversigten for perioden afsat rådighedsbeløb på i alt 24,1 mio. kr. Heraf har Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2019 givet en anlægsbevilling på 7.9 mio. kr.

For at have rådighedsbeløb til færdiggørelse af Sydhavnen med promenade, gårdrum og parkering parallelt med byggeriet, er det nødvendigt at fremrykke de resterende 16,2 mio. kr. På investeringsoversigten for 2021-2024 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024. Der søges derfor om fremrykning og anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. til XA-942 Sydhavnen.

Fremrykning af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsudgiftsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) fremgår af nedenstående tabel:

XA-942 Sydhavnen

(i mio. kr.)

Budget 2021 - 2024

Investeringsoversigten - rådighedsbeløb

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

2021-2024

Total

Allerede frigivet

Nuværende fordeling - 2020 - 2024:

Rådighedsbeløb

U

7,9

6,0

10,2

16,2

24,1

Rådighedsbeløb

I

-10,0

0,0

-10,0

Kommende fordeling - 2021-2024

Rådighedsbeløb - der søges fremrykket

U

2,0

14,2

-6,0

-10,2

0,0

Rådighedsbeløb - der søges frigivet

U

2,0

14,2

16,2

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 2,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 2,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. marts 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Restrådighedsbeløb på 16,2 mio. kr. vedrørende XA-972 Sydhavn, afsat på investeringsoversigten med 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024, fremrykkes til 2021 med 2,0 mio. kr. og 2022 med 14,2 mio. kr.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2021 og 14,2 mio. kr. i 2022 finansieret af de fremrykkede rådighedsbeløb til XA-942 Sydhavn. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 2,0 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 11. marts 2021, pkt. 12:

Ad 1-2. Sagen tilbagesendes med henblik på at fremrykke yderligere investeringer�� fra 2022 til 2021.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 77:

Tilbagesendes til administrationen med henblik på et nyt oplæg.

Sagen genoptages

Økonomiske konsekvenser

Med henvisning til Direktionens beslutning den 11. marts 2021, punkt 12 er fremrykning af rådighedsbeløb til 2021 og 2022 ændret, og der søges derfor om anlægsudgiftsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) jævnfør nedenstående tabel:

XA-942 Sydhavnen

(i mio. kr.)

Budget 2021 - 2024

Investeringsoversigten - rådighedsbeløb

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

2021-2024

Total

Allerede frigivet

Nuværende fordeling - 2020 - 2024:

Rådighedsbeløb

U

7,9

6,0

10,2

16,2

24,1

Rådighedsbeløb

I

-10,0

0,0

-10,0

Kommende fordeling - 2021-2024

Rådighedsbeløb - der søges fremrykket

U

8,0

8,2

-6,0

-10,2

0,0

Rådighedsbeløb - der søges frigivet

U

8,0

8,2

16,2

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 8,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 8,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Restrådighedsbeløb på 16,2 mio. kr. vedrørende XA-972 Sydhavn, afsat på investeringsoversigten med 6,0 mio. kr. i 2023 og 10,2 mio. kr. i 2024, fremrykkes til 2021 med 8,0 mio. kr. og 2022 med 8,2 mio. kr.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 16,2 mio. kr. fordelt med 8,0 mio. kr. i 2021 og 8,2 mio. kr. i 2022 finansieret af de fremrykkede rådighedsbeløb til XA-942 Sydhavnen. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 8,0 mio. kr.

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 108:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 86:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021