27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

83. Anlægsregnskab - Cykelsti, Hillerslev - Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Cykelsti, Hillerslev - Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har, i forbindelse med etablering af cykelsti, Hillerslev - Thisted, bevilget følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts 2017

1,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2018

6,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2018

2,0 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling - i alt

9,0 mio. kr.

Cykelstien er etableret og endelig afsluttet. Se bilag 1 for billeder.

Anlægsregnskab for XA-808 - Cykelsti, Hillerslev - Thisted er således

Mindreforbruget skyldes, at de uforudsete udgifter var mindre end forventet.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 113:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 91:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021