27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

84. Anlægsregnskab - Amtoft Havn

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Amtoft Havn.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har, i forbindelse med udbygningen af Amtoft Havn, bevilget følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 26. juni 2018

1,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 17. september 2019

5,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2020

1,0 mio. kr.

Samlet anlægsbevilling - i alt

7,0 mio. kr.

Udvidelsen af Amtoft Havn er færdiggjort for så vidt angår Thisted Kommunes andel af udvidelsen.

Det resterende arbejde med renovering af bådbroer og etablering af nye bådbroer skal udføres af Amtoft Lystbådelaug.

Udvidelsen af Amtoft Havn er sket i samarbejde med Amtoft Lystbådelaug, se bilag 1 for billeder.

Anlægsregnskabet for XA-778 Amtoft Lystbådehavn er således:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 114:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 92:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021