28. nov 2017

Deltagere:

 • Anja Sørensen (O)
 • Arnold Larsen (A)
 • Erik Bøgh Nielsen (A)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henning Jensen (V)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lars Steffensen (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Ole Christensen (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Poul Hvass Hansen (C)
 • Preben Holler (A)
 • Ulla Vestergaard (A)

221. Anlægsregnskab – Fjordlystvej 4 opførelse af 6 nye boliger

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for opførelse af 6 nye boliger på Fjordlystvej 4 – Bjergbo.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 15. september 2015 at give anlægsbevillinger til 6 nye boliger på Fjordlystvej 4 således:

Boliger 7.796.000 kr. inkl. moms

Serviceareal 1.300.000 kr. ekskl. moms

Serviceareal - tilskud 240.000 kr. ekskl. moms

Anlægsregnskabet

Boligdel inkl. moms XA - 693

Servicedel ekskl. moms XA - 705

Forklaring på mindre forbruget:

Et gunstigt byggeforløb med en besparelse på udgifter til uforudsigelige udgifter, og et projekt der vejrmæssigt har været begunstiget og dermed ingen eller kun få udgifter til vinterforanstaltninger.

Regnskabet er gennemgået af Revisionsfirmaet BDO. Revisorerklæring for regnskab og skema C er vedhæftet sagen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 6. november 2017

Strategi- og Økonomiudvalget den 15. november 2017

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2017

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at skema C indberettes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 6. november 2017, pkt. 194:

Indstilles til godkendelse.

Strategi- og Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 259:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 25-01-2018