CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

I høring lige nu

På denne side finder du de aktuelle politiske sager, administrative projekter, tilladelser og tiltag, som er i offentlig høring lige nu. Du finder også info om ekspropriation og åstedsforretninger.

Aktuelle høringer

Strategi for talentudvikling og eliteidræt er sendt i høring den 11. oktober, 2019. 

Eventuelle svar til strategien sendes til fritid@thisted.dk.

Nedlæggelse af vejareal på Solkrogen 2 7700 Thisted

Læs strategien for talentudvikling og eliteidræt

Åstedsforretninger

Ekspropriation til ombygning af krydset Hjardemålvej og Gl. Ålborgvej

Lokalplaner

Høringer af lokalplaner finder du her: Høringer af lokalplaner

Tilladelser og godkendelser

Du kan desuden læse om høringer indenfor

Nedrivning af bevaringsværdige bygningerNedrivning af ejendommene Ydbyvej 186 og 204, Ydby, 7760 Hurup

Thisted Kommune har erhvervet ejendommene Ydbyvej 186 og 204, Ydby.
Kommunen ønsker at nedrive samtlige bygninger på ejendommene Ydbyvej 186, 7760 Hurup, matr. nr. 5q, Ydby By, Ydby) og Ydbyvej 204, 7760 Hurup (matr. nr. 5al, Ydby By, Ydby).
Begge ejendomme er bevaringsværdige i kategori 3-6 (medium bevaringsværdi), hvilket fremgår af kommuneplanen.
Som ejer af bevaringsværdige bygninger må man ikke nedrive en sådan uden foregående offentlig bekendtgørelse, jf. bygningsfredningslovens § 18, så offentligheden har mulighed for at fremsætte indsigelser.
Der gives en frist på 4 uger fra annonceringsdatoen for indsigelser, dvs. den 10. september 2020.
Herefter træffer Thisted Kommune afgørelse i sagen. Afgørelsen vil herefter også blive annonceret.

Spørgsmål kan rettes til Team Byfornyelse, tlf. 9917 2251/9917 2141
Indsigelser skal sendes til: teknisk@teknisk.dk


Nedrivning af ejendommene Vorupørvej 179 og 183, Hundborg, 7700 Thisted

Thisted Kommune har erhvervet ejendommene Vorupørvej 179 og 183, Hundborg.
Kommunen ønsker at nedrive samtlige bygninger på ejendommene Vorupørvej 179, 7700 Thisted (matr. nr. 25dm, Hundborg by, Hundborg) og Vorupørvej 183, 7700 Thisted (matr. nr. 25eu, Hundborg by, Hundborg).
Ejendommene er bevaringsværdige :
Vorupørvej 179 er bevaringsværdig i kategorien 7 - 9 (lav bevaringsværdi)
Vorupørvej 183 er bevaringsværdig i kategorien 3 - 6 (medium bevaringsværdi)
Bevaringsværdierne fremgår af Thisted Kommunes kommuneplan.
Som ejer af bevaringsværdige bygninger må man ikke nedrive en sådan uden foregående offentlig bekendtgørelse, jf. Bygningsfredningslovens § 18, så offentligheden har mulighed for at fremsætte indsigelser.
Der gives en frist på 4 uger fra annonceringsdatoen for indsigelser. Annonceringsdato er d. 27. august 2020.
Herefter træffer Thisted Kommune afgørelse i sagen.

Spørgsmål kan rettes til Team Byfornyelse, tlf. 9917 2251 / 9917 2141.
Indsigelser skal sendes til: teknisk@thisted.dk.

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00