Hvem kan stemme ved folketingsvalg?

Du skal have stemmeret og være optaget på en valgliste for at stemme til et folketingsvalg.
Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folketingsvalg har enhver, der på valgdagen
  • har dansk indfødsret (er dansk statsborger)
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i riget
Personer der er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt umyndiggjorte) har ikke valgret.

Du skal være optaget på en valgliste for at stemme. Du bliver automatisk optaget på valglisten, hvis du har stemmeret og indenfor en vis frist før valget er tilmeldt folkeregistret med fast bopæl i Danmark.

Udsendte danske statsborgere
Du har ret til at stemme, hvis du for eksempel er udsendt af en dansk myndighed, virksomhed eller forening, eller du er ansat i udlandet af en international organisation, som Danmark er medlem af. Hvis du er gift, samlevende eller i et registreret partnerskab, har din ægtefælle/samlever/partner i visse tilfælde også stemmeret, hvis I har fælles bopæl i udlandet. (jf. folketingsvalglovens § 2, stk. 4)

Danske statsborgere i udlandet
Hvis du udrejser eller allerede er udrejst i CPR-registret, skal du ansøge om at blive optaget på valglisten for at kunne stemme. Du kan få stemmeret, hvis du har planer om at vende hjem indenfor to år efter din udrejse.

Ansøgningen skal indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du senest har været bopælsregistreret i CPR-registret. Ansøgningen skal indgives tids nok til, at den kan færdigbehandles senest syv dage før valget.

Du kan ansøge om at få stemmeret på www.borger.dk eller ved at hente skemaet på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Opdateret 14-08-2019