CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Foreløbig stemmeprocent for Thistedkredsen

Vi måler stemmeprocenten kl. 11 og kl. 17 på hvert enkelt valgsted på valgdagen den 5. juni 2019 og offentliggør den her på siden kl. ca. 12 og 18.

Foreløbige stemmeprocenter inkl. brevstemmer ved Folketingsvalget den 5. juni 2019 for Thisted-kredsen, som dækker både Thisted og Morsø kommuner.

 Foreløbig stemmeprocent

 Kl. 11.00

 Kl. 17.00
Afstemningssted   
Thisted Kommune område 1 - Thisted
Munkehallen
 25,7 %
67,8 %
Thisted Kommune område 2 - Harring-Stagstrup
Den Gamle Dyrehave, Vilsund
25,3 %
67,4 %
Thisted Kommune område 3 - Hillerslev-Kåstrup
Thy Privatskole
22,7 %
59,5 %
Thisted Kommune område 4 - Hundborg-Jannerup
Sprogcenter Thisted, Hundborg 
32,7 %
62,3 %
Thisted Kommune område 5 - Vorupør
Skolen, Vorupør
23,6 %
70,4 %
Thisted Kommune område 6 - Nors-Tved
Nors Skole
25,9 %
66,2 %
Thisted Kommune område 7 - Sennels
Sennels Skole
25,5 %
65,8 %
Thisted Kommune område 8 - Sjørring-Thorsted
Sjørring Skole 
24,6 %
66,1 %
Thisted Kommune område 9 - Skjoldborg-Kallerup
STU Center Thisted, Skjoldborg 
24,1 %
60,3 %
Thisted Kommune område 10 - Snedsted-Nørhå
Snedsted Hallen
26,1 %
69,1 %
Thisted Kommune område 11 - Sønderhå-Hørsted
Sønderhå-Hørsted Friskole
26,9 %
68,3 %
Thisted Kommune område 12 - Thisted Landsogn
Tingstrup Skole
27,8 %
69,9 %
Thisted Kommune område 13 - Vang-Tvorup
Vang Missionshus
24,3 %
66,2 %
Thisted Kommune område 14 - Ø. og V. Vandet – Skinnerup
Skinnerup Vandet Sognegård 
26,9 %
72,4 %
Thisted Kommune område 15 - Øsløs-Vesløs-Arup
Hannæs-Østerild Skole, Vesløs-afd.
28,8 %
67,3 %
Thisted Kommune område 16 - Østerild-Hunstrup
Hannæs-Østerild Skole, Østerild-afd.
22,3 %
65,2 %
Thisted Kommune område 17 - Hanstholm
Hanstholm Hallerne  
19,5 %
65,0 %
Thisted Kommune område 18 - Ræhr-Vigsø
Ræhr Beboerhus
21,6 %
58,8 %
Thisted Kommune område 19 - Klitmøller
Klitmøller Friskole
30,1 %
70,8 %
Thisted Kommune område 20 - Frøstrup
Hannæs-Østerild Skole, Frøstrup-afd.
22,9 %
66,4 %
Thisted Kommune område 21 - Lild
Bjerget Efterskole
22,3 %
69,2 %
Thisted Kommune område 23 - Bedsted
Bedsted Hallen
25,4 %
63,7%
Thisted Kommune område 24 - Hurup
Hurup Hallerne
29,5 %
66,3 %
Thisted Kommune område 25 - Koldby
Koldby Skole
26,3 %
65,6 %
Thisted Kommune område 26 – Vestervig-Agger
Aktivitetscenter Vestervig-Agger
25,3 %
68,9 %
Thisted Kommune område 27 - Ydby 
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
26,8 %
68,2 %
Morsø Kommune område 1 - Sejerslev 26,7 %
64,3 %
Morsø Kommune område 2 - Flade 27,8 %
66,1 %
Morsø Kommune område 3 - Bjergby 24,4 %
73,3 %
Morsø Kommune område 4 - Sundby 24,8 %
69,8 %
Morsø Kommune område 5 - Solbjerg 20,4 %
62,8 %
Morsø Kommune område 6 - Thorup 24,5 %
61,7 %
Morsø Kommune område 7 - Ø. Jølby 25,9 %
65,9 %
Morsø Kommune område 8 - Erslev 28,5 %
67,5 %
Morsø Kommune område 9 - Tødsø 21,0 %
65,1 %
Morsø Kommune område 10 - Frøslev 26,7 %
65,8 %
Morsø Kommune område 11 - Tæbring 25,2 %
64,6 %
Morsø Kommune område 12 - Fredsø 16,7 %
61,5 %
Morsø Kommune område 13 - Vils 23,2 %
59,2 %
Morsø Kommune område 14 - Karby 23,9 %
63,5 %
Morsø Kommune område 15 - Redsted 25,6 %
61,7 %
Morsø Kommune område 16 - Ørding  27,2 %
68,9 %
Morsø Kommune område 17 - Ø. Assels 26,2 %
67,5 %
Morsø Kommune område 18 - Nykøbing 25,2 %
67,2 %
Total stemmeprocent Thistedkredsen
25,5 %
66,6 %
Gennemsnitlig stemmeprocent Thisted Kommune 25,9 %
66,9, %

 

 

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00