CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Brevstemme

Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde op på valgdagen og afgive stemme på valgstedet. Du kan brevstemme fra og med onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019.

Hvem kan brevstemme?

Enhver vælger kan afgive brevstemme i enhver kommune her i landet. Se desuden reglerne for "hvem kan stemme".

Hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme fra og med onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019. Det er ekstra åbent lørdag d. 1 juni for at afgive brevstemmer, fra kl. 9 - 16 i Borgerservice samt mellem 10 og 13 på bibliotekerne i Hurup og Hanstholm.

Hvor kan jeg brevstemme?

Hvis du ønsker at brevstemme, skal du henvende dig i Borgerservice på rådhuset i Thisted. Du kan også brevstemme fra et hvilket som helst borgerservicecenter eller folkeregister i andre kommuner. Læs mere om at afgive brevstemme i Borgerservicecentre. 

Du kan i særlige tilfælde afgive brevstemme andre steder end i Borgerservice

Du kan brevstemme hjemme, hvis du ikke kan komme til valgstedet på valgdagen. Læs mere om betingelser for at afgive brevstemme i dit hjem.

Beboere på ældrecentre og dertil knyttede boliger kan også brevstemme. Det samme gælder patienter indlagt på sygehuse og indsatte i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse. 

Læs mere om at brevstemme på ældrecentre og dertil knyttede boliger, sygehuse og kriminalforsorgen.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.