Brevstemme

Alle vælgere kan brevstemme i stedet for at møde op på valgdagen og afgive stemme på valgstedet. Du kan brevstemme fra og med onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019.

Hvem kan brevstemme?

Enhver vælger kan afgive brevstemme i enhver kommune her i landet. Se desuden reglerne for "hvem kan stemme".

Hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme fra og med onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019 indenfor de normale åbningstider i Borgerservice, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Hvor kan jeg brevstemme?
Hvis du ønsker at brevstemme, skal du henvende dig i Borgerservice på rådhuset i Thisted. Du kan også brevstemme fra et hvilket som helst borgerservicecenter eller folkeregister i andre kommuner. Læs mere om at afgive brevstemme i Borgerservicecentre. 

Du kan i særlige tilfælde afgive brevstemme andre steder end i Borgerservice
Du kan brevstemme hjemme, hvis du ikke kan komme til valgstedet på valgdagen. Læs mere om betingelser for at afgive brevstemme i dit hjem.

Beboere på ældrecentre og dertil knyttede boliger kan også brevstemme. Det samme gælder patienter indlagt på sygehuse og indsatte i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse. 

Læs mere om at brevstemme på ældrecentre og dertil knyttede boliger, sygehuse og kriminalforsorgen.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Kontaktinfo

Borgerservice og Ydelser
Beskæftigelses, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
borgerservice@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag
- onsdag
 08.00 - 15.00
Torsdag  08.00 - 17.00
Fredag
 08.00 - 13.00