CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Foreløbig stemmeprocent for Thistedkredsen

Vi måler stemmeprocenten kl. 11 og kl. 17 på hvert enkelt valgsted på valgdagen den 26. maj 2019 og offentliggør den her på siden kl. ca. 12 og 18.

Foreløbige stemmeprocenter inkl. brevstemmer ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 for Thistedkredsen, som dækker både Thisted og Morsø kommuner.

 Foreløbig stemmeprocent

 Kl. 11.00

 Kl. 17.00
Afstemningssted   2019
 2019
Thisted Kommune område 1 - Thisted
Munkehallen
 17,0 %
 45,1 %
Thisted Kommune område 2 - Harring-Stagstrup
Den Gamle Dyrehave, Vilsund
 17,4 %
 50,3 %
Thisted Kommune område 3 - Hillerslev-Kåstrup
Thy Privatskole
 14,4 %
 45,5 %
Thisted Kommune område 4 - Hundborg-Jannerup
Sprogcenter Thisted, Hundborg 
 16,5 %
 48,8 %
Thisted Kommune område 5 - Vorupør
Skolen
 11,5 %
 47,1 %
Thisted Kommune område 6 - Nors-Tved
Nors Skole
 19,5 %
 50,3 %
Thisted Kommune område 7 - Sennels
Sennels Skole
 19,2 %
 53,4 %
Thisted Kommune område 8 - Sjørring-Thorsted
Sjørring Skole 
 15,7 %
 46,0 %
Thisted Kommune område 9 - Skjoldborg-Kallerup
STU Center Thisted, Skjoldborg 
 15,8 %
 47,7 %
Thisted Kommune område 10 - Snedsted-Nørhå
Snedsted Hallen
 19,3 %
 47,7 %
Thisted Kommune område 11 - Sønderhå-Hørsted
Sønderhå-Hørsted Friskole
 28,4 %
 58,5 %
Thisted Kommune område 12 - Thisted Landsogn
Tingstrup Skole
 18,4 %
 50,6 %
Thisted Kommune område 13 - Vang-Tvorup
Vang Missionshus
 14,1 %
 51,3 %
Thisted Kommune område 14 - Ø. og V. Vandet–Skinnerup
Vandet Sognegård 
 20,1 %
 54,4 %
Thisted Kommune område 15 - Øsløs-Vesløs-Arup
Hannæs-Østerild Skole, Hannæs-afd., Vesløs
 21,6 %
 48,4 %
Thisted Kommune område 16 - Østerild-Hunstrup
Hannæs-Østerild Skole, Østerild-afd.
 13,7 %
 41,6 %
Thisted Kommune område 17 - Hanstholm
Hanstholm Hallerne  
 16,8 %
 44,8 %
Thisted Kommune område 18 - Ræhr-Vigsø
Ræhr Beboerhus
 16,4 %
 43,4 %
Thisted Kommune område 19 - Klitmøller
Klitmøller Friskole
 20,9 %
 56,7 %
Thisted Kommune område 20 - Frøstrup
Hannæs-Østerild Skole, Frøstrup-afd.
 16,3 %
 49,3 %
Thisted Kommune område 21 - Lild
Bjerget Efterskole
 17,8 %
 63,3 %
Thisted Kommune område 23 - Bedsted
Bedsted Hallen
 17,3 %
 49,3 %
Thisted Kommune område 24 - Hurup
Hurup Hallerne
 17,9 %
 50,2 %
Thisted Kommune område 25 - Koldby
Koldby Skole
 17,7 %
 46,5 %
Thisted Kommune område 26 – Vestervig-Agger
Aktivitetscenter Vestervig-Agger
 17,0 %
 55,1 %
Thisted Kommune område 27 - Ydby
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
 20,7 %
 53,3 %
Morsø Kommune område 1 - Sejerslev  21,4 %
 56,3 %
Morsø Kommune område 2 - Flade  18,0 %
 49,6 %
Morsø Kommune område 3 - Bjergby  17,6 %
 58,3 %
Morsø Kommune område 4 - Sundby  22,1 %
 57,3 %
Morsø Kommune område 5 - Solbjerg  16,2 %
 47,7 %
Morsø Kommune område 6 - Thorup  14,8 %
 54,2 %
Morsø Kommune område 7 - Ø. Jølby  16,1 %
 48,1 %
Morsø Kommune område 8 - Erslev  18,8 %
 49,7 %
Morsø Kommune område 9 - Tødsø  17,2 %
 48,9 %
Morsø Kommune område 10 - Frøslev  16,6 %
 50,8 %
Morsø Kommune område 11 - Tæbring  19,0 %
 48,8 %
Morsø Kommune område 12 - Fredsø  13,8 %
 48,4 %
Morsø Kommune område 13 - Vils  14,0 %
 46,4 %
Morsø Kommune område 14 - Karby  15,9 %
 46,2 %
Morsø Kommune område 15 - Redsted  18,8 %
 49,3 %
Morsø Kommune område 16 - Ørding   22,4 %
 55,2 %
Morsø Kommune område 17 - Ø. Assels  13,8 %
 52,5 %
Morsø Kommune område 18 - Nykøbing  16,8 %
 45,9 %
Total stemmeprocent Thistedkredsen
 17,4 %
 48,5 %
Gennemsnitlig stemmeprocent Thisted Kommune  17,6 %  48,6 %

 

 

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00