CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Ansøgning om at stemme ved andet valgsted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at stemme på et andet valgsted i sin hjemkommune end det, som vælgeren er tilknyttet gennem sin folkeregisteradresse. Ansøgningen skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Flytte afstemningssted

Der er mulighed for at søge om at blive flyttet til et andet afstemningssted pga. handicap eller manglende førlighed. Du kan søge om at flytte afstemnings-sted i perioden den 29. april til og med den 16. maj kl. 12.00.

For at flytte dit afstemningssted skal du udfylde et ansøgningsskema. Skemaet får du udleveret ved at henvende dig til Borgerservice og Ydelser, Asylgade 30, 7700 Thisted. Telefon 99 17 17 17. Du kan også finde det på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, valg.oim.dk 

Hjælpemidler

Følgende hjælpemidler stilles til rådighed såvel på valgdagen som til brevstemmeafgivningen

  • Sort pen
  • Lup
  • LED-lampe
  • Hæve-sænke-bord
  • Forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV.
Bemærk, at hjælpemidlet forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV og hæve-sænke-bord kun stilles til rådighed ved afstemning i Munkehallen, Thisted på afstemningsdagen, eller ved brevstemmeafgivning i Borgerservice. Hvis du har behov for at benytte hjælpemidler, skal du flytte dit afstemningssted.