Medlemmer

Lokalrådet består af repræsentanter fra henholdsvis det lokale politi og kommunen.

Medlemmer af Lokalrådet er:

Vicepolitiinspektør Allan Laustsen, Thisted Lokalpoliti (formand)

Politikommissær Jørgen Jensen, Thisted Lokalpoliti

Politikommissær Niels Thing, Thisted Lokalpoliti

Ane Friis, FNT Midt- og Vestjyllands Politi

Børne- og Familiedirektør Lars Sloth, Thisted Kommune (næstformand)

Drift og anlægschef, teknisk forvaltning, Ejgil Haurum, Thisted Kommune

Børne- og Familierådgivningschef Rikke Storgaard Toft, Thisted Kommune

SSP- og Forebyggelseskonsulent Jack Soleng, Thisted Kommune

Sektionsleder, Socialafdelingen Pia Toft Jepsen, Thisted Kommune