CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Opgaver

Det Grønne Råd skal fungere som Thisted Kommunes samarbejdspartner og rådgiver i forbindelse med forvaltningen af kommunens natur- og fritidsområder.

Rådet skal bidrage til en bred og kvalificeret dialog og styrke samarbejdet og forståelsen mellem de deltagende organisationer og foreninger, hvad angår emner, der relaterer til benyttelse, beskyttelse og udvikling af naturen i Thisted Kommune.