Medlemmer

Følgende organisationer og virksomheder er medlemmer af Det Grønne Råd
 • Landbo Thy
 • Danmarks Naturfredningsforening, DN Thy
 • Biologisk forening for Nordvestjylland
 • Danmarks Jægerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening, Nordvestjylland
 • Thylands Fritidsfiskerforening
 • Thy Mors Fritidsfiskerforening
 • Friluftsrådet
 • Naturstyrelsen Thy
 • Thy Turistforening.
 • Thisted Kommune er repræsenteret ved:
 • Medlem fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, som er formand for rådet
 • Direktør for Teknik og Erhverv, Mogens Kruse Andersen
 • Plan- og miljøchef, Marianne Davidsen Galsgaard
 • Drifts- og anlægschef, Ejgil Haurum

Rådet mødes 3 gange om året. Teknisk Forvaltning er sekretær for rådet.

Forretningsorden for Det Grønne Råd