Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid, godkendelse af bestyrer af forretningsstedet, samt tilladelse til udeservering.

Læs om:

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager, der efter restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Bevillingsnævnet består af seks medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen for en 4-årig periode, svarende til Kommunalbestyrelsens valgperiode, samt en repræsentant fra Midt- og Vestjyllands Politi, der ifølge loven er fast medlem af nævnet.

Læs mere om alkoholbevillinger

Medlemmer

Medlemmerne af Bevillingsnævnet er:

  • Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Jens Kristian Yde (C)
  • Susanne Olander (V)
  • Ulla Vestergaard (A)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Jens Otto Madsen (Ø)
  • Repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi

Møder

Der bliver afholdt et møde i hvert kvartal. Møderne i Bevillingsnævnet er ikke offentlige, og der er normalt ikke mulighed for personligt fremmøde på disse møder.