Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Info om valget til Ældre-/Seniorrådet

Her på siden får du et overblik over, hvem du kan stemme på til Ældre-/Seniorråds-valget, og hvordan valget fungerer.
I efteråret 2021 afholdes der valg til Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune.

Det nye Ældre-/Seniorråd skal fungere i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Via linket herunder kan du se de kandidater, du kan stemme på i de to distrikter.
  • Nord: Nors, Klitmøller, Hanstholm, Østerild, Vesløs, Øsløs, Frøstrup, Thisted og Sennels.
  • Syd: Koldby, Snedsted, Hundborg, Sundby, Ydby, Hurup, Vestervig, Agger og Bedsted.
Der er kun mulighed for at stemme på kandidater som tilhører samme distrikt som en selv.


Foto af forsiden af kandidathæftet for Nord.


Foto af forsiden af hæftet med alle kandidater i Syd.

Valgret/valgbarhed

Borgere med folkeregisteradresse i Thisted Kommune, som er fyldt 60 år den 16. november 2021, kan deltage i valget. De kan også vælges til Ældre-/Seniorrådet.

Antal medlemmer

Der skal i alt vælges 11 medlemmer og 7 suppleanter.

I Nord vælges 6 medlemmer og 4 suppleanter, og i Syd vælges 5 medlemmer og 3 suppleanter. Suppleanterne vælges uden tilknytning til bestemte medlemmer.

Tilmelding som kandidat

Hvis du ønsker at stille op til Ældre-/Seniorrådet, skal du sende en mail til Susanne Yde Jensen, syj@thisted.dk senest d. 4. oktober 2021.

Der udarbejdes et kandidatkatalog over de opstillede kandidater, som sendes sammen med det resterende valgmateriale. Til dette katalog tages et billede af hver kandidat og skrives en kort tekst (du vil få tilsendt en skabelon).

Valgprocedure

Valget til Ældre-/Seniorrådet afholdes som en kombination af et digitalt og et brevstemme-valg. Valgmaterialet sendes digitalt til vælgere tilmeldt digital post, og vælgerne stemmer digitalt. For vælgere, der er fritaget digital post, tilsendes materialet med post, og vælgerne skal brevstemme.

Stemmeberettigede borgere modtager materialet den 1. november 2021 i deres e-Boks eller med fysisk post ca. 5 hverdage herefter.

Stemmesedler skal – for at være gyldige – være modtaget senest den 16. november 2021. Thisted Kommune anbefaler derfor, at man sender sin brevstemme senest 5 hverdage inden valgets afslutning.