Ældre-/seniorrådet


Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune består af 11 medlemmer og 9 stedfortrædere, der bliver valgt ved direkte valg hvert 4. år - samme år, som valget til Kommunalbestyrelsen finder sted.

Formålet med rådet er at udbygget kontakten mellem de ældre borgere i kommunen og Kommunalbestyrelsen/forvaltningerne i Thisted Kommune. Borgerne skal derved få mulighed for at drøfte og følge handling og udvikling af kommunale tilbud til ældre over 60 år.

Læs Ældre-/seniorrådets vedtægter

I menuen til venstre kan du læse mere om rådets medlemmer og se dagsordener og referater fra rådets møder.

Ældre-/seniorrådet udgiver et kvartalsblad, GNISTEN, der udsendes til alle ældre over 65 år i kommunen.