CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Frikommuneforsøg

Thisted Kommune er en del af det nordjyske frikommunenetværk, og deltager i en række forsøgsprojekter herunder.

Forsøgsrunde II kører i øjeblikket med en række forskellige projekter og initiativer. Du kan se en samlet liste over forsøgene på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Vedtægter

Jobcentrene er tovholdere for de forskellige frikommuneforsøg, og Jobcenter Thisted har lavet et sæt vedtægter som de benytter sig af. Her kan du læse vedtægterne for forsøg i frikommuneforsøget

Det nordjyske frikommuneforsøg


De nordjyske kommuner har i fællesskab etableret hjemmesiden nordjyskefrikommuner.dk, hvor de igangværende forsøg er beskrevet, og hvor status på forsøgene og foreløbige erfaringer kan findes.