Planstrategi

Planstrategi 2017 er et tematillæg med særlig fokus på udpegning af et udviklingsområde for Silstrup.

Planstrategi 2015 er Kommunalbestyrelsens bud på, hvilke områder der skal fokuseres på i Thisted Kommune. Strategien udstikker retningslinjerne for udviklingen af kommunen og danner dermed grundlag for den kommende kommuneplanlægning.

Endelig vedtagelse af Planstrategitillæg 2017

Planstrategitillæg 2017 er udgivet som en digital plan, som ses her: Planstrategi 2017

Vedtagelse af planstrategitillæg 2017 blev besluttet af Thisted Kommunalbestyrelse den 19. september 2017 uden ændringer. Planstrategitillægget bekendtgøres her på kommunens hjemmeside den 4. oktober 2017.

Læs hele dagsordenspunktet til Kommunalbestyrelsens beslutning af 19-09-2017 som punkt 186 på kommunens Web Dagsorden

Planstrategitillæg 2017 har været i offentlig høring i perioden 28. juni til 23. august 2017.

Læs offentliggørelsesbrevet - herunder klagevejledning her: Offentliggørelsesbrev af endelig vedtagelse af Planstrategitillæg 2017

 

Forslag til Planstrategitillæg 2017

Forslag til Planstrategitillæg 2017 blev vedtaget til udsendelse i offentlig høring på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2017.
Læs offentliggørelsesbrevet.

 

Planstrategi 2015

Planstrategi 2015 blev vedtaget endeligt den 1. november 2016, og offentliggjort den 17. november, 2016.
Læs offentliggørelsesbrevet.

Planstrategien er udgivet som digital plan, hvilket gør den særligt velegnet til mobiltelefoner og tablets. Den digitale udgave finder du på planstrategi2015.thisted.dk

Du kan også hente en PDF-udgave af planstrategien, som er beregnet til udskrift. 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk