Planstrategi 2020

Kommunalbestyrelsen har 23. juni 2020 vedtaget Planstrategi 2020, som er grundlaget for den kommende revision af kommuneplanen. Strategien er Kommunalbestyrelsens bud på hvilke områder indenfor fysisk planlægning, der skal fokuseres på i Thisted Kommune. Planstrategi 2020 er i høring indtil 3. september 2020 og vi opfordrer alle til at indsende idéer og kommentar til, hvad der skal arbejdes med i revisionen af Kommuneplan 2017-2029.

Planstrategi 2020 blev vedtaget som dagsordenspunkt nr. 110 fra Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020, og offentliggjort den 26. juni 2020. Dermed igangsættes revisionen af kommuneplanen.

 

Send dine kommentarer og idéer!
Du kan sende dine bemærkninger til Planstrategi 2020 og den kommende kommuneplanrevision via den digitale plan her.

Anvend den orange box ”Indsend kommentar” i den digitale plan for at indsende dine bemærkninger.

Vi skal have dine bemærkninger senest den 3. september 2020.

Planstrategien

Den seneste revision af kommuneplanen i 2017 var meget omfattende. Nu handler det om at vedligeholde og videreudvikle enkelte emner for at skabe en større helhed på tværs af områder indenfor den fysiske planlægning. Målet er at styrke sammenhængen mellem fysisk planlægning og kommunens udvikling. Det kræver en målrettet indsats sammen med de relevante aktører for at kunne revidere de enkelte områder i dybden, der skal prioriteres i den kommende planperiode. Derfor er der i Planstrategi 2020 udvalgt otte fokusområder: 

1.      Samspil mellem by og land
2.      Klimatilpasning

3.      Turismepolitiske overvejelser

4.      Kystbyer

5.      Attraktive erhvervsarealer

6.      Thisted by som købstad

7.      Danmarks naturkommune

8.      Energi og ressourcer

 

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen.

 

Se Planstrategi 2020 her (som PDF).
 

Forudsætningsredegørelsen

Forudsætningsredegørelsen giver et overblik over Thisted Kommunes grundlag, muligheder og udfordringer i forhold til fysisk udvikling indenfor de otte fokusområder. Planstrategi 2020 er udviklet med afsæt i forudsætningsredegørelsen.

Se Forudsætningsredegørelse for Planstrategi 2020 her (som PDF).

 

Offentlig høring og indkaldelse af idéer og forslag til revision af kommuneplanen
Indenfor høringsperioden fra den 26. juni indtil den 3. september kan du komme med dine kommentarer og sende os dine idéer, som du synes skal tages med i revision af kommuneplanen.

I slutningen af høringsfasen afholdes et offentligt debatmøde den 1. september 2020 i Snedsted Hallen.

Her vil vi drøfte enkelte emner og diskutere indsendte idéer for Thisted Kommunes udvikling. Planstrategiens høringsperiode bruges dermed som fordebatsperiode til at indkalde idéer og kommentarer til den fulde revision af kommuneplanen.

Thisted Kommune vil offentliggøre nærmere informationer vedrørende debatmødet i begyndelsen af august.  

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk