CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Lokalplaner og kommuneplantillæg

På vores online lokalplanportal kan du se de offentliggjorte lokalplaner, der er vedtaget, og du kan se planer i offentligt høring.

Lokalplanportalen

Besøg Thisted Kommunes Lokalplanportal.

På portalen kan du se:

  • Alle gældende lokalplaner
  • Lokalplaner under politisk behandling eller debatfase
  • Lokalplanforslag, som er i offentlig høring
  • Vejledninger til hvad en lokalplan er.

”Under udarbejdelse” her kan du se de digitale lokalplaner, som endnu ikke er vedtaget som forslag, men som er i debatfase eller under politisk behandling. "Forslag" her kan du se de digitale lokalplaner, der er i høring. "Endelig" her kan du se alle de eksisterende lokalplaner.

De eksisterende lokalplaner kan også findes på Thisted Kommunes WebGIS
Åbn BorgerWebGIS (nyt vindue)

Kommuneplantillæg

Der kan blive udarbejdet kommuneplantillæg. Det kan ske når rammebestemmelserne for gældende kommuneplan har været utilstrækkelige for at kunne vedtage en konkret lokalplan, eller når det er nødvendigt at ændre bestemmelserne for gældende kommuneplan for det emne som kommuneplantillægget omfatter.

Kommuneplantillæg kan læses i den gældende Kommuneplan under fanen Kommuneplantillæg.

Eksisterende kommuneplantillæg er også at finde på Thisted Kommunes WebGIS.

Offentlig debat

Alle lokalplaner starter som forslag, der udsendes i en offentlighedsfase på 4 - 8 uger, hvor alle har ret til at kommentere det fremlagte forslag. Dette kan også gøre inde fra lokalplanportalen, hvor man under hver plan der er i høring kan lave en bemærkning. Efter endt offentlig høring behandles de indkomne kommentarer før Kommunalbestyrelsen enten kan vedtage forslaget endeligt eller forkaste forslaget. Såvel lokalplanforslag, som endeligt vedtagne lokalplaner skal offentliggøres.

Offentliggjorte planer

Se offentliggjorte planer og tillæg til lokalplaner

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk
Lokal udvikling: lokal@thisted.dk

Telefontider:

Mandag - fredag 08.00 - 10.00
Torsdag  15.00 - 17.00