CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Kommuneplan

Offentliggørelse af endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029

Thisted Kommunalbestyrelse har den 29. maj 2018 vedtaget Kommuneplan 2017-2029 endeligt og planen er offentliggjort den 12. juni 2018.

Kommuneplanen indeholder hovedkapitlerne:
- 1. Det bebyggede land
- 2. Det åbne land
- 3. Erhverv
- 4. Klima, Energi og Infrastruktur
- 5. Borger, Kultur og Fritid
- Rammer - Find på kort
- Kommuneplantillæg

Politisk behandling og offentlig høring af planforslaget

Kommuneplanforslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2017.
Der blev foretaget en miljøvurdering af planforslaget, som er tilgængelig i den digitale kommuneplan under fanen Miljøvurdering af planforslaget.

Planen har været fremlagt otte uger i offentlig høring i perioden fra den 8. januar til 9. marts 2018, i perioden blev der ligeledes afholdt 2 to borgermøder.Der er modtaget 109 bemærkninger i høringsperioden fra borgere og myndigheder. Alle bemærkningerne, samt behandlingen af disse kan ses i den digitale Kommuneplan 2017-2029 under fanen Sammenfattende redegørelse.

For yderligere oplysninger kan Planafdelingen kontaktes på tlf. 99 17 22 44 eller plan@thisted.dk

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk