Pædagog til orlovsstilling - Møllehuset

Sidste svarfrist: 17.08.2022
En af vores dygtige pædagoger går på orlov, så er du uddannet pædagog og brænder du for at arbejde med børn og unge inden for specialområdet, så har Møllehuset dette fantastiske tilbud til dig.


Om os

Møllehuset er én af Thisted Kommunes højt specialiserede institutioner rettet mod børn og unge efter servicelovens §66, §52 og §107. Møllehuset består af 2 afdelinger, Egegruppen (for børn med større plejebehov) og Fjordgruppen (for børn med mindre plejebehov). Der er sammenlagt 14 pladser hvoraf de to er aflastningspladser.
Møllehusets målgruppe er børn og unge under 18 år, med multihandicap og stort plejebehov, diagnoser indenfor autismespektret, forskellige syndromer, senhjerneskade, medfødt hjerneskade, følelsesmæssigt skadede, børn født af misbrugere og børn i terminale forløb.

Vores pædagogiske tilgang og metode er KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik), og det daglige arbejde tager udgangspunkt i en individuel tilrettelagt pædagogisk og sundhedsfaglig plan.


Vi søger

En uddannet pædagog på 30 timer ugentlig i en orlovsstilling fra den 1. oktober 2022 til den 1. august 2023.
Timerne vil være fordelt på henholdsvis dag/aftenvagter og hver anden weekend.


Dine arbejdsopgaver

 • Kan udarbejde strukturplan for det enkelte barn/den unge
 • Fokus på relations arbejde
 • Fokus på barnets ressourcer og få dem bragt i spil
 • Holde sig ajour med ny viden og teori
 • Kontakt- og videns person inden for det pædagogiske område for forældre, personale og øvrige samarbejdspartnere.
 • Indgå i det daglige sundhedsfaglige og pædagogiske arbejde med børnene/de unge
 • Indgå i det tværfaglige samarbejde med relevante faggrupper, også i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • Udarbejde mål og handleplaner for det enkelte barn/den unge
 • Daglig dokumentation

Møllehuset og Kumlhøj er samme organisation og under samme ledelse. Kumlhøj er den anden specialinstitution for børn i Thisted Kommune. Som ansat hjælper man hinanden på tværs ved sygdom, ferie og lign. og du skal derfor være indstillet på at kunne arbejde i andre afdelinger under Møllehuset og Kumlhøj.


Forventninger til dig

 • En uddannelse som pædagog og gerne arbejdsmæssig relevant erfaring
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab og erfaring inden for psykiatri
 • Du er ressourcefokuseret og anerkendende i din tilgang til såvel det enkelte barn/ung, pårørende som til kollegaer og samarbejdspartnere
 • Du kan arbejde systematisk samt planlægge, udføre og evaluere den pædagogiske tilgang i samarbejde med dine kollegaer
 • Du har blik for det hele menneske
 • Du skal kunne reflektere over dit arbejde og være villig til at arbejde i et team
 • Du er selvstændig, fleksibel og kreativ
 • Vi lægger stor vægt på, at du hviler i dig selv og besidder en indre ro og bevarer den i stressede situationer
 • Du kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt
 • Du kan se værdien i konstruktivt, tværfagligt samarbejde
 • Du besidder humoristisk sans og har empati og et positivt menneskesyn – kan se muligheder frem for begrænsninger


Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads, der er i stor udvikling, som hele tiden tænker tilpasning i forhold til opgaverne
 • En arbejdsplads der har stort fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø
 • En organisation med fokus på sammenhængskraft og bæredygtige løsninger på tværs
 • Medarbejdere der er optaget af faglighed og forandring, og som arbejder engageret med opgaverne


Løn- og ansættelsesforhold

Arbejdstiden er med skiftende vagter, morgen, aften og weekender. Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Stillingen er med ansættelse pr. 1. oktober 2022.


Yderligere oplysninger vedr. stillingerne

Ved henvendelse til
 • leder Kia Simoni Larsen, telefon 29 10 55 46 eller på mail jksl@thisted.dk eller
 • til souschef Helle Janum Pedersen, telefon 20 23 26 55 eller på mail hjp@thisted.dk
 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: den 17. august 2022.
Forventet samtale: den 22. august 2022.
Ansættelsestidspunkt: den 1. oktober 2022.

Ansøgningsfrist: 17. august 2022

Klik her for at søge