Uddannet ernæringsassistent til Skiftesporet

Sidste svarfrist: 18.08.2020
Du er uddannet økonoma, ernæringsassistent eller har anden relevant køkken faglig baggrund.

Lidt om os 
Skiftesporet er et socialpædagogisk færdighedstrænings tilbud i dag tid, som drives jvf. Lov om social service § 85 og Lov om aktiv beskæftigelse § 32. Vi arbejder med at vurderer og udvikle arbejdsevnen med normalt begavede unge, mellem 18 og 25 år, som har psykiske og/eller sociale vanskeligheder.

Målsætning
Målsætningen for Skiftesporets støttende og behandlende indsats er, at skabe forudsætninger for, at de unge bliver i stand til at genoptage, opretholde eller fortsætte deres sociale, fysiske og psykiske udvikling, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder får større personlige og sociale kompetencer, så de kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet.

Samtidigt er målet at de unge på sigt, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende, og at dette er medvirkende til, at de unge opnår eller opretholder deres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Hvad er Skiftesporets køkken
Køkkenet på Skiftesporet er et værksted, hvor de unge trænes i færdigheder og daglige rutiner inden for køkkenområdet. Køkkenansvarlig er uddannet Ernæringsassistent.

Det tilstræbes at der er 1 unge i køkkenet, du skal dog regne med at der er dage hvor du er alene, idet brugergruppen på Skiftesporet kan være ustabil. Efter ønske kan det aftales, at den unge har en fast ugentlig køkkendag. Vi samarbejder med jobcenteret om jobafklarings forløb, derfor kan du også i perioder have praktikanter med i køkkenet.

Den daglige rutine består af følgende
I samarbejde mellem ernæringsassistenten og de unge, der er i køkkenet, besluttes det, hvad der skal laves af lun ret til frokost. At sammensætte en menu kræver overblik og planlægning, men involverer også kreativitet og dristighed. Øvelsen her består blandt andet i at opøve modet til at komme med forslag.

Der skrives indkøbsliste og handles ind i fællesskab. Dette er en øvelse i samarbejde med andre, og samtidig kunne koncentrere sig om indkøb, samt at være bevidst om pris og kvalitet.
Vi bager brød hver dag, og ind imellem kager. Vi laver maden fra ”bunden”, af friske råvarer, og laver sunde og velsmagende retter.

Vi laver hver dag frokost til ca. 25 personer efter de standarder som sundhedsstyrelsen anbefaler.

Efter middagen er de unge med til at rydde op og gøre rent efter levnedsmiddelkontrollens anbefalinger.

I køkkenet får de unge mulighed for at opøve evner og kompetencer inden for samarbejde, fælles ansvar og glæden ved at følge en fast struktur/ kendte opgaver. Der lægges altid en individuel plan for de unge, der er i køkkenet.

Forventninger til dig:
Den fremtidige medarbejder skal være indstillet på at efterleve institutionens målsætning og værdigrundlag.
 • Du er uddannet Ernæringsassistent.
 • Du kan lide at arbejde med unge mennesker, der har det svært, og lære dem at fungerer og arbejde i et køkken.
 • Du har økonomisk sans, og er i stand til at købe fornuftigt ind.
 • Du kan bevare roen og har overblik.
 • Du er fleksibel, omstillingsparat og kan ændre planer hvis det kræves.
 • Du har et godt humør, humoristisk sans og et anerkendende og positivt menneskesyn
 • Du er tydelig i din kommunikation og kan udtrykke dig på skrift, der er en del skriftlig dokumentation.
 • Du er loyal overfor trufne beslutninger
 • Du kan og tør sætte grænser
 • Du har tjek på egenkontrol og alt hvad der tilhører for at få et velfungerende køkken.  
 • Du vil deltage på ferier og ture med de unge, og her have ansvaret for evt. maden hvis det påkræves.
 • Du vil medvirke til at skabe et inspirerende og godt arbejdsmiljø, hvor vi taler med hinanden, og ikke om hinanden.
 • Du har selvindsigt og empati
 • Du har kørekort
 • Du skal sige ja til at cykle inde i byen.

Vi tilbyder
 • Gode kolleger.
 • En spændende arbejdsplads hvor du har mulighed for at være med til at præge hverdagen.
 • Supervision og ”efteruddannelse – dygtiggørelse i specifikke arbejdsrelaterede problematikker”.
 • Arbejdsopgaver som giver store personlige udfordringer.
 • Unge der stiller krav og udfordrer dig.
 • Du skal kunne lide at der er travlt.
 • Godt arbejdsklima med en fri og afslappet omgangstone
 • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Mulighed for frisk luft og motion, vi stiller cykel til rådighed, idet det er institutionens målsætning at være gode rollemodeller såvel for de unge en sund levevis, motion, og et rent miljø.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ugentligt timetal: Stillingen er på 32 timer pr. uge.

Tiltrædelsesdato: Hurtigst mulig og senest 1. oktober 2020

Yderligere oplysninger
Der kan rettes telefonisk henvendelse vedr. stillingen til Souschef Jan Ø Vinther i uge 32 og 33 og Leder Carina J. Moos i uge 33. Fra mandag til fredag mellem kl. 11.00 og 11.30. på tlf. 23 38 77 09 Jan Vinther 23 38 77 00 Carina Moos.

Vi skal have din ansøgning – med kopi af relevant dokumentation og eksamensbevis – senest den 18. August 2020 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler den 20. August 2020

Ansøgningsfrist: 18. august 2020

Klik her for at søge