Sundhedsfagligt personale til Bostedet Algade

Sidste svarfrist: 01.09.2020
Sundhedsfagligt personale søges til Bostedet Algade

Er du uddannet sygeplejerske eller social og sundhedsassistent, så er det dig vi er på udkig efter til fastansættelse på Bostedet Algade, med primært tilknytning til Algades akuttilbud.

Ugentligt timetal: Vi søger en fast stilling som sygeplejerske eller SSA på 32 timer i skiftende vagter.

Beskrivelse af arbejdssted:
Bostedet Algade er en specialinstitution for voksne med alvorlige sindslidelser, samt dømt til strafferetslige foranstaltninger. Aldersgruppen er 18 til 85 år. Bostedet Algade er opdelt i tre tilbud: Bosted, Bostøtte og Akuttilbud, hvor du som medarbejder primært er tilknyttet et tilbud, men med fleksibilitet til at skal kunne dække vagter i alle tre tilbud.
Som medarbejder har man kendskab til alle borgere med tilknytning til Bostedet Algade, da dette også er med til, at sikre borgerne modtager støtte af kendt personale i perioder med ferieafvikling osv.

Bostedet Algade er døgndækket og længerevarende indsats hvor borgeren bor i egen lejligheder efter almenboligloven § 105, og med bostøtte jf. servicelovens § 85. Der er 14 pladser på Bostedet.

Bostøtten er anviste lejligheder, der er placeret i tæt tilknytning til Bostedet. Borgeren bor i egen lejlighed, med bostøtte jf. servicelovens § 85. Der er tilknyttet et fælleshus, hvor borgerne mødes og deltager i gruppeaktiviteter. Der er 8 pladser i Bostøtten

Akuttilbuddet er en midlertidig indsats jf. servicelovens § 84 stk. 2, hvor Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der har en sindslidelse og behov for ekstra støtte i en kortere periode. Tilbuddet er ikke til borgere med somatisk plejebehov eller til borgere der er hjemløse. I Akuttilbuddet er der fem pladser.

Jobindhold:
Som sundhedsfagligpersonale skal du være indstillet på, at de sundhedsfaglige opgaver udgør ca. 30 procent af dine opgaver, hvor de øvrige 70 procent er fordelt på: pædagogisk, praktisk, pleje og administrative opgaver.

Som sundhedsfagligpersonale skal du være med til at styrke fagligheden jf. styrelsen for patientsikkerhed, hvor der er mulighed for sparring med sygeplejekollegaer.

Jobkrav:
  • At du er skriftlig velfunderet, samt fortrolig med IT, og gerne erfaring med CURA, men ikke et must.
  • At kunne arbejde struktureret.
  • At du er god til at træffe selvstændige beslutninger, i spidsbelastede situationer.
  • At kunne arbejde tværfagligt med eksterne samt interne fagprofessionelle, med fokus på borgeren ud fra et helhedssyn.

Løn-og ansættelsesvilkår: efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.

Ansøgningsfrist: 1. september 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtale: 11. september 2020

Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2020 eller efter aftale

For yderligere oplysninger: kan leder, Gitte Hilstrøm kontaktes på 99 17 27 16 eller souschef Susanne Ommanney på 99 17 27 17.

Ansøgningsfrist: 1. september 2020

Klik her for at søge