Visitator til Visitation og Hjælpemiddeldepot

Sidste svarfrist: 14.08.2020
Visitation og Hjælpemiddeldepot i Thisted Kommune søger pr. 1. september 2020, eller snarest derefter, en visitator på 30-35 timer pr. uge.

Visitation og Hjælpemiddeldepot er en myndighedsafdeling bestående af fagkoordinatorer, visitatorer, ergoterapeuter, administrative sagsbehandlere, kontinens – og stomisygeplejersker, demenskoordinatorer, netværksmedarbejder, og leder.

Vi arbejder med myndighedsopgaver i form af sagsbehandling og visitation af ydelser på baggrund af Serviceloven og Sundhedsloven.
Derudover har vi lager, værksted, vaskeri og udkørsel/hjemtagelse af hjælpemidler.

Vi arbejder ud fra Thisted Kommunes overordnede værdier og mål, herunder den politisk godkendte kvalitetsstandard og serviceniveau.
Vi arbejder med det elektroniske journalsystem - CURA.

Dine kvalifikationer
Vi forventer, at du
 • har sundhedsfaglig uddannelse med min. 3 års erfaring - gerne med erfaring som visitator
 • har lyst til at arbejde med myndighedsopgaver og kendskab til relevant lovgivning
 • har praktisk erfaring i sagsbehandling og kan arbejder tværfagligt
 • er god til at skabe kontakt til kommunens borgere, medinddrage borgeren og ved behov pårørende.
 • har overblik – kan arbejde selvstændigt og struktureret og i stand til at håndtere en uforudsigelig hverdag
 • er nysgerrig af natur og ser muligheder fremfor begrænsninger
 • er kommunikativ stærk, både mundtligt og skriftligt
 • anvender IT på brugerniveau og har kendskab til elektronisk dokumentation, herunder FS III
 • har kørekort og mulighed for at køre i egen bil.

Arbejdsopgaver
Visitation, sagsbehandling og revurdering ift.
 • personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb
 • aflastning og afløsning
 • madservice
 • tryghedsalarm
 • pleje- og ældrebolig.

Vi tilbyder
 • et spændende job med stor grad af ansvar og selvstændighed i opgaveløsning
 • du bliver en del af en flok dygtige og engagerede kollegaer, som har bred erfaring indenfor området og hvor der er en høj grad af faglig sparring
 • visitationen team-samarbejder med husets terapeuter, hjemmeplejen og rehabiliteringsterapeuterne
 • vi vægter stor faglig udvikling, fælles læring og gensidig respekt
 • en arbejdsplads fyldt med grin, humor og alvor.

Løn- og ansættelsesvilkår
er efter gældende overenskomst og vilkår - Principperne for "Ny løn".

Ugentligt timetal
30-35 timer pr. uge efter aftale.

Tiltrædelsesdato
1. september 2020 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
kan fås ved henvendelse til fagkoordinator Janni Bonde, tlf. 99 17 19 10, eller leder Annette Bødkergaard Poulsen, tlf. 99 17 19 00 (der træffes ingen i uge 30 og 31).

Anøgningsfrist
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med kopi af relevant dokumentation senest den 14. august 2020 kl. 12.

Vi afholder ansættelsessamtale den 25. august 2020.

Ansøgningsfrist: 14. august 2020

Klik her for at søge