Fysioterapeut til Job og Træning

Sidste svarfrist: 09.08.2019
Har du lyst til at arbejde med fysioterapi på en utraditionel måde, er du god til at skabe relationer og arbejde tværfagligt, og kan du navigere i en travl hverdag, så er du måske den, vi søger.

Med reference til souschefen i Træning og Rehabilitering søger vi en fysioterapeut til vores Ambulant og Arbejdsmarkedsteam, der fokuserer på træning i henhold til den beskæftigelsesrettede lovgivning. 

Stillingen
Du vil arbejde i et team bestående af tre fysioterapeuter, tre ergoterapeuter og en fagkoodinator.

Træning og Rehabilitering har hovedadresse på Simons Bakke 37 i Thisted by. Job og Træning er fysisk placeret i Thy Hallens lokaler på Lerpyttervej 50 i Thisted by.  Der er flere fastlagte møder og andre samarbejdsrelaterede aktiviteter mellem terapeuterne på Simons Bakke og Lerpyttervej.

Dine arbejdsopgaver vil være at udarbejde træningsprogrammer til borgere henvist fra Jobcenteret. Det kan være borgere på kontanthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb i forhold til afklaring og/eller opkvalificering af borgerens fysiske/psykiske funktionsevne. Der er tale om både individuel- og holdtræning, træning/aktivitet i naturen, bassintræning og holdundervisning i mestringsstrategier.

Målet for indsatsen vil altid være at forsøge at gøre borgeren arbejdsmarkedsparat, så borgeren bringes fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.
Træning med borgerne foregår i et offentligt motionscenter, som samtidig er åbent for udefrakommende borgere.

Du vil få et tæt samarbejde med sagsbehandlere fra Jobcenteret, og du skal arbejde inden for beskæftigelseslovgivningen men med en sundhedsfaglig baggrund. Der må forventes en del skriftligt arbejde i formidlingen til sagsbehandlere.
Det forventes, at kollegaerne i teamet dækker ind for hinanden ved sygdom og fravær, således at borgeren ikke aflyses i tilfælde heraf.

Vi forventer, at du
 • overholder deadlines
 • kan administrere skriftlige opgaver og leverer rettidigt
 • er fleksibel i forhold til arbejdsbelastning og arbejdstider
 • tør tage faglige beslutninger, der berører andre mennesker
 • kommunikerer ærligt og direkte
 • formår at tage teten og være handlekraftig
 • har lyst til, og mod på, at anvende din faglighed i en ny kontekst
 • er autoriseret fysioterapeut.

Vi tilbyder
 • et godt kollegialt fællesskab
 • et stærkt fagligt miljø
 • mentorordning i ansættelsesopstart
 • mulighed for at påvirke udviklingen inden for den arbejdsmarkedsrettede træning.

Fakta om Træning og Rehabilitering
I afdelingen er ansat 30 trænende terapeuter, en hjerneskadekoordinator, en udviklingsterapeut og en medhjælper + en souschef og en ledende terapeut. Dertil kommer sekretær og servicepersonale. De trænende terapeuter er organiseret i Ambulant- og Arbejdsmarkedsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam, Kronikerteam og Døgn- og Hjerneskadeteam

Vi yder træning efter Servicelovens § 85, § 86 stk. 1 og 2, § 83 a, og Sundhedslovens § 140, § 140a og § 119 og LAB loven (Lov og aktiv beskæftigelse)
Som kommunale terapeuter har vi en rehabiliterende indgangsvinkel til træningen, hvor borgeren medinddrages i mål og handleplaner.

Som hovedregel ligger arbejdstiden på alle hverdage indenfor tidrum 8.00-16.30. Vi er selvtilrettelæggende.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL, Danske Fysioterapeuter.
Der er tale om en fast stilling på 37 timer.
Tiltrædelse 1. september 2019 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger og/eller rekvirere en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til leder Tina B. Thomsen eller souschef Randi Mølbach Holme på henholdsvis 99 17 19 95 eller 99 17 19 86. Se desuden Thisted Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger om afdelingen.

Ansøgningsfrist
16. august 2019.

Samtaler forventes afholdt 28. august 2019.

Ansøgningsfrist: 9. august 2019

Klik her for at søge