Fysioterapeut i Træning og Rehabilitering

Sidste svarfrist: 09.08.2019
Trives du med at arbejde selvstændigt, og giver det mening for dig at arbejde i borgerens egne omgivelser? Så er du måske den, vi søger!

Med reference til souschefen i Træning og Rehabilitering søger vi en fysioterapeut til vores Hverdagsrehabiliteringsteam.
Hverdagsrehabiliteringsteamet består af otte terapeuter - fem ergoterapeuter og tre fysioterapeuter, den ene ergoterapeut fungerer som fagkoodinator.

Træningen er primært som udekørende, så du skal påregne en del kørsel, hvorfor det er vigtigt, at du har en bil til rådighed.
Der er tale om en fast stilling på 37 timer, med tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

Træning og Rehabilitering arbejder efter tre strategier:
  • Helhedsorientering
  • Faglighed
  • Effektivitet
Arbejdsopgaverne tager afsæt i genoptræning og rehabilitering i borgernes eget hjem, men også på kommunens plejecentre, hvor der også er midlertidige pladser, som betjenes faste dage i ugen. Vi prioriterer samtræning i det omfang, det kan lade sig gøre, derfor vil der også være mulighed for at have opgaver på Dragsbækcenteret. Som kommunal fysioterapeut har du en rehabiliterende indgangsvinkel til træningen, hvor borgeren medinddrages i målsætning og udfærdigelse af handleplaner.

Vi forventer, at du
  • kan administrere skriftlige opgaver
  • tør tage faglige beslutninger og kan arbejde selvstændigt
  • kommunikerer ærligt og direkte
  • formår at tage teten og være handlekraftig
  • har lyst til at dygtiggøre dig i faget
  • har lyst til at være en del af et godt kollegialt fællesskab
  • er autoriseret fysioterapeut.
Arbejdsopgaverne er meget tværfagligt funderede, og du vil have et tæt samarbejde med hjemmeplejen og plejepersonalet på centrene. Der vil ofte være situationer, hvor du arbejder alene, og det vil være dig som terapeut, der oftest er den rådgivende part, og er med til at igangsætte de rehabiliterende indsatser.

Vi får hele tiden nye udfordringer og nye arbejdsopgaver, hvilket giver en dynamisk hverdag. Vi vægter erfaringsudveksling og koordinering højt, og har derfor fastlagte møder, hvor terapeuter samles.

Fakta om Træning og Rehabilitering
Træning og Rehabilitering har adresse på Simons Bakke 37 i Thisted. I afdelingen er for nuværende ansat 30 trænende terapeuter, en hjerneskadekoordinator og en medhjælper hertil, en udviklingsterapeut, en souschef og en ledende terapeut. Dertil kommer sekretærer og servicepersonale. De trænende terapeuter er organiseret i Ambulant- og Arbejdsmarkedsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam, Kronikerteam og Døgn – og Hjerneskadeteam. I hvert team er der en fagkoordinator, som er tovholder for den faglige kvalitet.

Vi yder træning efter Servicelovens §83 a § 85, § 86 stk. 1 og 2 og Sundhedslovens § 140, § 140a, § 119 og Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB)

Som hovedregel ligger arbejdstiden på alle hverdage inden for tidsrummet 8.00-6.30. Vi er selvtilrettelæggende.
Vi dokumenterer i journalsystemet CURA.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med Danske Fysioterapeuter.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger og/eller rekvirere en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til leder Tina B. Thomsen eller souschef Randi Mølbach Holme på henholdsvis 99 17 19 95 eller 99 17 19 86. Se desuden Thisted Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger om afdelingen.

Ansøgningsfrist
9. august 2019.

Samtaler forventes afholdt 16. august 2019.

Ansøgningsfrist: 9. august 2019

Klik her for at søge