CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Uddannet lærer til Hanstholm skole

Sidste svarfrist: 02.12.2020
Vi søger en engageret lærer med undervisningsfag og interesse i det naturvidenskabelige- og sproglige fagområde til en fast stilling på 37 timer om ugen. Stillingen ønskes besat fra den 1. januar 2021 eller snarest derefter.
 
Vi søger en uddannet lærer der
 • Kan se sig selv på alle klassetrin.
 • Er fagligt og didaktisk stærk og brænder for at undervise i ovenstående fagområder.
 • Er professionelt nærværende.
 • Har en anerkendende tilgang til det enkelte barn, forældre og kollegaer samt lægger vægt på at skabe og udvikle positive relationer.
 • Møder dagen med nysgerrighed og interesse, er fleksibel, har et godt humør og ser muligheder i de situationer, der opstår.
 • Ser styrker og kompetencer i alle børn og er optaget af, hvordan det enkelte barn lærer bedst.
 • Har humoristisk sans, og kan anskue en situation fra flere vinkler.
 • Kan samarbejde med skolens ledelse omkring udviklingen af skolens fokusområder.
 • Ser fejl som en mulighed for at lærer nyt.

Vi ønsker, en lærer, som har ambitioner både på elevernes og egne vegne, som bidrager til skolens fællesskab, og som vægter samarbejdet i klasse- og afdelingsteam omkring elevernes læring og trivsel højt.
 
I indeværende skoleår har vi følgende fokusområder
 • Aktionslæringsforløb i alle vores afdelinger. Forløbene tager afsæt i pædagogiske problemstillinger der drøftes ud fra ” Den Pædagogisk LæringsCirkel”, en model der både fokuserer på den professionelles - og elevens læring og udvikling.
 • Elevernes mestring af egen læring.
 • Læseindsats på skolen generelt og med særligt fokus på mellemtrinnet.
 
Lidt om os
Hanstholm skole er en almen, afdelingsopdelt, et-sporet folkeskole. Til skolen er knyttet en vidtgående specialklasserække, der modtager elever fra hele kommunen. Vi har i alt 233 elever.

Vi har endvidere fokus på samarbejdet mellem lærer og pædagoger, et godt arbejdsmiljø for de ansatte samt et trygt og udviklende læringsmiljø for eleverne. Vi tilstræber at have et tæt samarbejde på tværs af faggrupper og klasser.

For yderligere information
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Nils Cassøe Jepsen på telefon 21 38 82 24, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at aflægge os et besøg.

Ansættelsessamtale vil finde sted i uge 50.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Alle ansøgere, der kaldes til samtale, skal give tilladelse til indhentning af børneattest.
 
Ansøgningsfrist
2. december 2020 kl. 12.00

 

Ansøgningsfrist: 2. december 2020

Klik her for at søge