Sundhedsfagligt personale til Møllehuset

Sidste svarfrist: 14.09.2020
Sundhedsfagligt personale søges til Møllehuset i Thisted

Er du uddannet sygeplejerske eller social og sundhedsassistent, så er det dig vi er på udkig efter til fastansættelse i Møllehuset.

Ugentligt timetal: Vi søger tre faste stillinger af 32 timer i skiftende vagter. Derudover søges der også et barselsvikariat af 30 timer i skiftende vagter, gældende for et halvt år, med mulighed for forlængelse.

Beskrivelse af arbejdssted:
Møllehuset er en specialinstitution for børn og unge med fysiske og psykiske handicaps.
Foruden døgnpladser, er der tilknyttet aflastningstilbud
Møllehusets bo-afdeling er opdelt i to ”bo-grupper”.

Egegruppen:  Blandet børnegruppe, hvor der bor børn med multihandicaps og et stort
Plejebehov. Desuden er der børn med diagnoser inden for autismespektret, og tidligt følelsesmæssigt skadede børn.

Fjordgruppen:  Børn med diagnoser inden for autismespektret, tidligt følelsesmæssigt skadede børn, samt andre handicaps.

Jobindhold:
Som sundhedsfagligpersonale skal du være indstillet på, at de sundhedsfaglige opgaver udgør ca. 30 procent af dine opgaver, hvor de øvrige 70 procent er fordelt på: pædagogisk, praktisk, pleje og administrative opgaver.
Som sundhedsfagligpersonale skal du være med til at styrke fagligheden jf. styrelsen for patientsikkerhed, hvor der er mulighed for sparring med sygeplejekollegaer.

Jobkrav:
  • At du har interessen i at arbejde med børn og unge med fysisk og psykisk handicaps
  • At du er skriftlig velfunderet, samt fortrolig med IT, og gerne erfaring med CURA
  • At kunne trives med en uforudsigelig arbejdsdag
  • At kunne arbejde struktureret.
  • At du er god til at træffe selvstændige beslutninger, i spidsbelastede situationer.
  • At du er fagligt reflekterende
  • Kendskab til metoden KRAP er en fordel.
  • At kunne arbejde tværfagligt med eksterne samt interne fagprofessionelle, med fokus på barnet behov ud fra et helhedssyn.
  • At du er uddannet sygeplejerske eller social og sundhedsassistent
  • At du trives med skiftende arbejdstider

Løn-og ansættelsesvilkår: efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.
Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2020 eller efter aftale.

For yderligere oplysninger: kan konstitueret leder, Gitte Hilstrøm kontaktes på 99 17 27 16.

Ansøgningsfrist: 14. september 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtale afvikles: 17. september 2020 i Møllehuset.

Ansøgningsfrist: 14. september 2020

Klik her for at søge