Familiekonsulent til Børne- og Familierådgivningen (barselsvikariat)

Sidste svarfrist: 14.08.2020
I Sektionen for myndighed og familieindsatser i Børne- og Familierådgivningen, har vi et vikariat ledigt som familiekonsulent.

Organisatorisk bliver du tilknyttet Sektionen for myndighed og familieindsatser, hvor der er sagsbehandlere, familiekonsulenter og psykologer ansat.  Du vil indgå i teamet med øvrige familiekonsulenter og psykologer. Organisationen er forankret ud fra et systemisk perspektiv.

Vi løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser omkring støtte til udsatte børn, unge og deres familier.

Familieindsatser varetager en bred palet af opgaver.
Målgruppen er kommunens mest udsatte familier, børn og unge som henvises til behandling efter Servicelovens § 11 og § 52.

Vi finder det vigtigt og afgørende, at vi hjælper den enkelte borger mod ”hjælp til selvhjælp” princippet – troen på egen kunnen, at mestre eget liv.

Du vil blandt andet arbejde med støtte til forældrerollen i hjemmet og generelt yde pædagogisk råd, vejledning og støtte til forældre, børn og unge. Du vil udføre samtaleforløb/familiebehandling, samt bistå i forskellige behandlings- og udredningsopgaver. Herunder varetage observationsopgaver i relation til undersøgelser eller bistå på anden vis i relation til undersøgelsesarbejdet. En del af opgaverne vil også være skriftlig dokumentation i form af statusrapporter, beskrivelser og vurderinger samt afholdelse og deltagelse i møder.
Du har følgende kvalifikationer
Du
 • har relevant socialfaglig uddannelse, med fordel terapeutisk, med indsigt i området med udsatte børn, unge og familier
 • arbejder struktureret, såvel selvstændigt som teambaseret ind i et forpligtende tværfagligt samarbejde både i egen sektion og øvrige samarbejdspartnere
 • er stærk i det skriftlige dokumentations- og vurderingsarbejde
 • kan skabe relationer og formidle i et mentaliserende perspektiv til borgeren
 • er fleksibel og kreativ i opgaveløsning til gavn for borgeren og organisationen
 • omstillingsparat og ser muligheder frem for begrænsninger og nysgerrig på at indgå i udviklingen af støtte til udsatte børn, unge og familier.
Du skal påregne skiftende arbejdstider og have egen bil til rådighed.
Vi kan tilbyde dig
 • en afdeling med kompetente og uddannede medarbejdere som brænder for deres arbejde og for at udvikle afdelingen og støtten til udsatte børn, unge og deres familier
 • en nysgerrig, udviklende og dynamisk arbejdsplads med fokus på faglighed og kvaliteten i denne
 • en arbejdsplads der giver plads til forskellighed, humor og et godt kollegialt fællesskab
 • mulighed for faglig og personlig udvikling gennem arbejdet med afdelingens kerneopgave og kerneydelser
 • ledelsesmæssig tilgængelighed og nærvær, herunder sparring på opgaver, 1-til-1 møder
 • teamsupervision på opgaver og udvikling af den faglige kvalitet i teamet.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og efter gældende overenskomst og principperne om ny løn.

Ansættelse forudsætter indhentelse af børneattest.
Yderligere oplysninger
kan indhentes hos teamleder Louise Smed Hedegaard, tlf. 40 88 71 70 / mail: loso@thisted.dk.

Du får stillested på Thisted Rådhus, Asylgade 30, 7700 Thisted. Vi håber du kan starte pr. 1. september eller snarest herefter.
Frist
Der er ansøgningsfrist den 14. august 2020 kl. 9.00 - ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart derefter.

Ansøgningsfrist: 14. august 2020

Klik her for at søge