To naturbegejstrede pædagoger til Børnehaven Skovtrolden

Sidste svarfrist: 14.07.2020
Vores vilde vidunderlige natur i Thy

Vil du være med til at gøre barndommen i naturen mulig, oplevelsesrig og lærerig i vores vilde vidunderlige danske natur?
Børnehaven Skovtrolden er en skovbørnehave normeret til 31 pladser beliggende i Rønhede Skov ved Bedsted Thy. Vi har faste pladser med bålhuse for vores to børnegrupper, som vi opholder os på, når vi ikke er længere inde i skoven på opdagelse og læring.

Vi er 7 ansatte i Skovtrolden. Vi har to pædagoger, der søger nye og andre udfordringer, derfor søger vi to nye skovpædagoger i skoven Bedsted.
Hos os er ”virkelighedens pædagogik” i højsædet med samværet i naturen, naturens materialer, redskaber, værktøj og naturoplevelser fra jord-til-bord.
Om os: Vi er ude i naturen hele dagen, hele ugen, hele året og bruger naturen, herunder vejrets, årstidernes og døgnets skiften som pædagogisk redskab til at skabe trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi tager afsæt i nære relationer til børnene og i børnenes ressourcer.

Vores værdier: ”Barndommen i naturen: Selvstændighed – Fællesskaber – Pionérånd”.

Vi er nysgerrige på mad. Skovtrolden har sin egen frokostordning med varierede, sunde kolde, lune eller varme frokostretter, som giver en varieret erfaring og fortrolighed med sund mad.

Om dig
Du har lyst til læringsmiljøer i naturpædagogik, sommer og vinter, i solskin og regn med børnene. Du går nysgerrigt foran og inspirerer i alle aktiviteter med at krybe, klatre, trille, kælke og nysgerrigt stikke næsen i alle naturens planter.

Vi har en del praktiske opgaver og rutiner, der må være på plads, for at hver dag kan lykkes. Derfor har du flair for de praktiske opgaver, der skal løses i hverdagen.

Om jobbet
  • Spændende stillinger i et enestående naturtilbud med ”højt til loftet”.
  • Pædagogisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau.
  • Varieret, omskiftelig hverdag, hvor vi indretter os efter de praktiske forhold, naturens skiften og bruger det som en ressource.
  • Naturpædagogisk arbejde i en udebørnehave.
  • Have medansvar for en børnegruppe i skoven sammen med gruppens pædagoger.
  • Selvstændigt at have ansvaret for en børnegruppe en del af dagen i skoven, herunder åbne- og lukkevagter, sommer og vinter, i lys og i mørke.
  • Arbejde med nære relationer og sprog, der giver ressourcer og åbner muligheder.
  • Du har flair for praktiske opgaver og rutiner.

Vi vil gerne du kommer forbi, og oplever, hvordan vi arbejder – tag tøj på efter vejret! Kontakt pædagogisk leder, Bjørn Carlsen, for en aftale på tlf. 40 29 29 48.

Se mere om os på Facebook og læs om os på www.thisted.dk/skovtrolden.
Du kan læse vores nye læreplan under ’Om institutionen’ under fanen ’Info og politikker’.
Bliver du nysgerrig på at læse eksempler på Skovtroldens naturpædagogik, kan du finde et års eksempler samlet her.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge.

Tiltrædelse 1. september 2020 eller snarest.

Ved en eventuel ansættelse vil der blive anmodet om samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgningsfrist tirsdag den 14. juli 2020 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 16. juli 2020.
 

Ansøgningsfrist: 14. juli 2020

Klik her for at søge