Genopslag - Pædagogisk leder til Børnehaven Kernehhuset

Sidste svarfrist: 12.08.2019
Genopslag - dagtilbud
Område 1 søger pædagogisk leder til Børnehaven Kernehuset


Vi kan tilbyde dig stor frihed indenfor drift og udvikling af institutionen, herunder personaleledelse, samt implementering af ny dagtilbudslov og den nye pædagogiske læreplan.
Du får mulighed for at blive en del af det pædagogiske arbejde, hvor du skal facilitere den pædagogiske udvikling i personalegruppen, ligesom du får ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Du bliver en del af en progressiv ledergruppe med mulighed for faglig sparring, ligesom der eksisterer et konstruktivt forældresamarbejde.
Du får ansvaret for, at institutionen følger Thisted Kommunes Politik for Børn og Familiers velfærd og for at implementere fælles kommunale tiltag i institutionen. Som pædagogisk leder refererer du til områdelederen og er en del af ledergruppen i Område 1, som består af 11 institutioner.

Vi søger en leder som
  • har kendskab til og er motiveret for at arbejde med den pædagogiske læreplan, med det fælles pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer
  • kan tage ansvaret for at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet og implementeret i daginstitutionen
  • kan tage ansvaret for at etablere en evalueringskultur i daginstitutionen
  • kan tage ansvar for at forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan
  • har pædagogisk erfaring, kan inspirere, motivere og bidrage til udvikling og faglig kvalitet.
  • ønsker et konstruktivt og anerkendende samarbejde med såvel personale som forældre.
  • kan indgå i relationen mellem de øvrige institutioner og samarbejdspartnere i området.
  • ønsker at deltage på kommunalt niveau og bidrager i ledelsesnetværket.
  • kan skabe resultater, og medvirke til at omsætte mål og strategier.
  • har flair for administrative opgaver og ønsker et medansvar for institutionens økonomi.

Kernehuset er en integreret institution, normeret til 12 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn. Institutionen ligger i lokalområdet Østerild og er bygget fysisk sammen med SFO’en. I det pædagogiske arbejde tages udgangspunkt i det enkelte barn, i børnegruppen og i fællesskabet, ligesom der arbejdes bevidst med læringsmiljøer. Institutionen er DGI certificeret og arbejder derfor med bevægelse som en del af dagligdagen.

Thisted Kommunes Kvalitetsstrategi for Dagtilbud 2016-20, indeholder en beskrivelse af de politiske og organisatoriske forhold, der danner rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene og den udvikling, der kontinuerligt skal kvalificere dagtilbuddene i Thisted Kommune. Dagtilbudsområdets kvalitetsstrategi 2016-2020 er at finde på Thisted Kommunes hjemmeside

Der henvises i øvrigt til
Infoba og Facebook, hvor der kan hentes yderligere information vedr. daginstitutionen

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Ansøgere må påregne at blive anmodet om indhentelse af børneattest.

Tiltrædelsesdato: 1. november 2019 eller snarest derefter.

Ugentligt timetal: 37 timer/uge.

For yderligere informationer
kan der efter 1. august rettes henvendelse til konstitueret områdeleder Sette Damsgaard, e-mail sda@thisted.dk eller på mobil 22 16 42 14.

Der afholdes samtaler i uge 34.

Ansøgningsfrist
12. august 2019 kl. 12.00.

Ansøgningsfrist: 12. august 2019

Klik her for at søge