CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen syd, Team Sydthy

Sidste svarfrist: 25.04.2021
Er du uddannet social- og sundhedsassistent, kan du lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen nætter er ens.  Har du gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum, så det dig vi leder efter

Vi søger en social- og sundhedsassistent, som
 • er stabil og fleksibel
 • kan varetage den grundlæggende pleje og sygepleje til borgere i stabile forløb, og medvirke ved de mere komplekse opgaver, i tæt samarbejde med sygeplejersken
 • der kan rumme borgere i alle livsfaser og livsvilkår
 • der er fortrolig med it, og anvender dette aktivt som dokumentationsredskab
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • arbejder ud fra den rehabiliterende tanke
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for faget
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø

           Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
                                          ”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord:
 • åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere
 
Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Syd er fællesbetegnelsen på mødestederne i hhv. Hurup og Snedsted, hvor ca. 200 medarbejdere er tilknyttet – heraf ca. 150 fastansatte.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.
Hjemmeplejen i både Snedsted og Hurup er i dagvagt begge opdelt i fire geografiske områder som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.

Vi anvender Cura som dokumentationsredskab.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Stilling: Social- og sundhedsassistent til fast nattevagt
Ugentligt timetal: 30-37 timer nattevagt evt. i kombination med dag eller aften
Weekendarbejde hver anden weekend

Tiltrædelsesdato: 1. juni 2021 eller efter individuel aftale
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til den lokale teamleder (Team Sydthy) Gitte B. Jensby, telefon 99 17 43 71.

Se i videoen mere om at være social- og sundhedsassistent i Hjemmeplejen
  
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation (uddannelsesbevis, bevis for forflytningskursus, kopi af kørekort, mv.) senest 25. april 2021

Samtaler forventes afholdt i uge 17.

 

Ansøgningsfrist: 25. april 2021

Klik her for at søge