CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Leder til Bofællesskabet Søskrænten

Sidste svarfrist: 22.04.2021
Bofællesskabet Søskrænten ligger i Sjørring lige uden for Thisted og er et botilbud for 21 beboere i alderen 18-85 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller psykiatrisk overbygning herunder demens.
For mange af beboerne er bofællesskabet et helhedstilbud, da de grundet aldring, psykisk lidelse og demens ikke profiterer af et dagtilbud udenfor bofællesskabet. Der er altså mulighed for både eksternt og internt dagtilbud / beskæftigelse. I det interne dagtilbud er der mulighed for individuelle tilrettelagte aktiviteter. Der er indrettet forskellige kreative værksteder og køkkenaktivitet. Konkrete aftaler omkring dagbeskæftigelse afklares på handleplansmøder. Søskrænten har herforuden aflastningspladser til voksne hjemmeboende.
Vi er på udkig efter en leder med faglig viden, som brænder for ledelse, faglig koordinering og for socialområdet. Vi drømmer om, at du har erfaring med området, er dygtig til faglig udvikling og har flair for ressourceudnyttelse og økonomistyring.
Nikker du genkendende til dette, så læs mere herunder og send os gerne en ansøgning.

Vi tilbyder en organisation med fokus på sammenhængskraft og bæredygtige løsninger på tværs. Medarbejdere der er optaget af faglighed, kerneopgaven og forandring, og som arbejder engageret med opgaverne. I organisationen lægges der stor vægt på efter- og videreuddannelse hvilket dermed er en mulighed. Det kan blandt andet være ledertalentudvikling, hvis du ikke allerede har lederuddannelse.

Du vil bl.a. have ansvaret for:
 • At beboerne på Sæskrænten støttes i at mestre egen tilværelse
 • Fastholdelse og udvikling af den faglige kvalitet, samt implementering af nye metoder
 • Sikre koordinering og planlægning af arbejdet og sikrer løsningen af kerneopgaven
 • Sparring på den daglige drift som en del af lederteamet
 • Gå forrest som en rollemodel for medarbejderne som en del af den borgernære ledelse
 • Overholdelse af den økonomiske ramme
 • Opfølgning på arbejdsmiljøarbejde og herunder APV og arbejdsskader
 • Opfølgning og kvalitetssikring af pædagogiske planer samt statusopfølgninger
 • Indgå som en del af Socialafdelingens ledergruppe og bidrage til at udvikle hele området

Om dig:
Du har en relevant socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse, eller anden relevant uddannelse og/eller erfaring. Du er udviklingsorienteret, med fokus på både mål og proces, du har overblik og interesse for strategiske beslutninger. Du er loyal over for fælles beslutninger og har evnen til at samle kræfterne omkring fælles beslutninger. Du har en coachende tilgang i din ledelsesstil, kan håndtere forandringsprocesser, og formår at skabe følgeskab. Dialog og medindflydelse formår du at benytte som aktive værktøjer.

Derudover:
 • Trives du med en uforudsigelig arbejdsdag
 • Er du anerkendende, tydelig og troværdig
 • Er du positiv og recovery-baseret tilgang til borgere med udfordrende adfærd
 • Er du god til at indgå i positive relationer med beboere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Er du god formidler, både mundtligt og skriftligt
 • Har du drive, initiativ og virkelyst
 • Har du personlig indsigt
 • Har erfaring med eller evne til at kunne skabe ledelsesmæssige resultater
 • Er du indstillet på at samarbejde med medarbejderne, og er inddragende og lyttende
 • Kan du træffe nødvendige beslutninger.
 • Evner du at gennemføre strategiske processer, og implementere og vedligeholde nye tiltag
 • Kan du bevare overblikket i en travl hverdag.
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og retningslinjerne for ny løn.

Ugentlig timetal: 37 timer fortrinsvis dagtimer

Tiltrædelsesdato: 1. juni 2021, eller hurtigst muligt derefter

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte socialchef Jan Bendix Jensen på 24 45 51 29 eller på jabj@thisted.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 22. april 2021.

Samtaler forventes afholdt den 28. april 2021. Der kan evt. blive tale om et efterfølgende forløb med test og ekstra samtale.

Ansøgningsfrist: 22. april 2021

Klik her for at søge