CORONA - seneste nyt:

Gradvis genåbning af Nord- og Vestjylland og forlængede restriktioner

Sygeplejerske til Bofællesskabet Søskrænten

Sidste svarfrist: 10.03.2021
Er du uddannet sygeplejerske, og har du lyst til at arbejde indenfor Socialområdet med spændende opgaver, og attraktive arbejdsvilkår? Har du flair for relationsarbejde og kunne du tænke dig at blive en del af en samlet organisation i positiv udvikling, så læs videre.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en organisation, hvor trivslen er i højsædet for beboere og medarbejdere. Hos os vil du få en arbejdsplads, hvor det gode arbejdsmiljø er i fokus, og en god faglig udvikling som sygeplejerske indenfor socialområdet. Du vil blive mødt af gode, skønne og engagerede kolleger, og en hverdag hvor der er højt til loftet og plads til smil. Du vil opleve der er plads til indflydelse på egen arbejdsplan, med mulighed for rene dagvagter på længere sigt. Der er rig mulighed for faglig sparring med dine kolleger. Der vil ved tiltrædelse være et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram. Der ydes funktionstillæg i stillingen.

Som sygeplejerske vil du indgå i et tværfagligt team af pædagoger, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter. Du vil få til opgave, at være med til at understøtte og højne kvaliteten i arbejdet med udførelsen af sundhedslovs ydelser på Søskrænten.

Dine arbejdsopgaver vil variere, og du vil få følgende funktioner
 • Varetage funktionen som UTH ansvarlig i samarbejde med ledelsen
 • Deltage i sundhedsfaglige fora/ møder, og bringe ny viden tilbage til dine kolleger, og sikre implementeringen heraf.
 • Være hygiejneansvarlig.
 • I samarbejde med ledelsen, understøtte og implementere sundhedsfaglige instrukser og retningslinjer.
 • Varetage oplæring i forhold til sundhedslovsydelser til dine kolleger.
 • I samarbejde med ledelsen, varetage oplæring, instruktion og delegering af sundhedslovsydelser indenfor rammerne.
 • Understøtte og sikre kvaliteten og udvikling i den sundhedsfaglige dokumentation, i samarbejde med dine kolleger.
 • Varetage opgaver af forebyggende karakter i forhold til borgere.
 • Sikre den løbende udvikling og tilpasning af nye tiltag, der understøtter en høj faglighed.
 • Varetage komplekse sygeplejefaglige problemstillinger og opgaver af kompleks karakter.
 • Være supervisor for dine kolleger, i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger.
 • Have opgaver omkring alle borgere i huset.

Det er en fordel hvis du
 • Har erfaring indenfor området eller tilsvarende fra det psykiatriske område. 
 • Har erfaring fra lignende stilling.
 • Har erfaring med Cura.
 
Om os
Bofællesskabet Søskrænten er et af Thisted kommunes botilbud til voksne med varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. På bofællesskabet er der 21 bebeboere, fordelt i to grupper. Beboerne modtager støtte efter servicelovens paragraf 85. Personalegruppen er tværfagligt sammensat.

Vi arbejder ud fra KRAP, og tilstræber hver dag at gøre en positiv forskel for beboerne. Vores tilbud er under Social tilsynet og derfor arbejder vi ud fra Kvalitetsmodellen, hvor borgeren er i centrum.

Vi er i gang med at udvikle os, og søger derfor sygeplejerske med en stærk faglig profil og med gode kommunikative egenskaber, og en sygeplejerske der ønsker at indgå i relationsarbejdet.

Løn- og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Stillingen er på 30 timer pr uge, med weekendarbejde hver 4. weekend i dagvagt, og fire aftenvagter på fire uger. Resten af tiden, vil være i dagtimerne på hverdage.

Tiltrædelse den 1. maj 2021 eller snarest muligt.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger kan du kontakte leder Helle Eriksen på mail hrle@thisted.dk eller telefon 99 17 41 17.
 
Ansøgningsfrist
10. marts 2021 kl. 8.00.

Samtaler afholdes den 15. marts 2021 i tidsrummet 8.30-15.00. 

Ansøgningsfrist: 10. marts 2021

Klik her for at søge